Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1633
Title: Managementul financiar: fundamente conceptuale și aplicații practice
Authors: Manole, Tatiana
Keywords: managementul financiar
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: MANOLE, Tatiana. Managementul financiar: fundamente conceptuale și aplicații practice. Chișinău, 2022. 445 p. ISBN 978-9975-3530-7-6.
Abstract: Managementul financiar reprezintă un sistem de principii, metode, tehnici și instrumente prin intermediul cărora se elaborează decizii financiare de dezvoltare strategică a firmei. Totodată, managementul financiar reprezintă ansamblul de activităţi orientate spre alegerea variantei optime de utilizare a resurselor financiare în scopul desfășurări activităţii eficiente a unei întreprinderi.
Financial management is a system of principles, methods, techniques and tools through which financial decisions for the strategic development of the firm are developed. At the same time, the financial management represents the set of activities oriented towards choosing the optimal option of using the financial resources in order to carry out the efficient activity of an enterprise.
Description: Cuprins, pref. paral.: lb. rom., engl. Referinte bibliogr.: pp. 388-390 (49 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1633
ISBN: 978-9975-3530-7-6.
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_financiar.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.