Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1604
Title: Economia circulară: colectarea deșeurilor
Authors: Iordachi, Victoria
Popa, Viorica
Popa, Nicolae
Keywords: deseuri
gestionare
economie circulara
colectare
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: IORDACHI, Victoria, POPA, Viorica, POPA, Nicolae. Economia circulară: colectarea deșeurilor : Ghid informativ. Institutul Național de Cercetări Economice. Chişinău : INCE, 2022. 58 p. ISBN 978-9975-3530-3-8. https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3530-3-8
Abstract: Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele importante cu care se confruntă Republica Moldova în activităţile de protecţie a mediului. În prezent, problema deşeurilor se manifestă tot mai acut, din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ tot mai pronunţat asupra mediului înconjurător. Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor, precum şi creşterea generală a nivelului de trai al populaţiei, antrenează producerea unor cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri. Obiectivele de bază ale politicii actuale a Uniunii Europene privind deşeurile, la care urmează să ne aliniem, constau în prevenirea generării deşeurilor şi în promovarea reutilizării, reciclării şi recuperării pentru asigurarea protecţiei mediului. Deşeurile sunt din ce în ce mai mult percepute ca o sursă de materie primă valoroasă pentru sectorul industrial, cu abordări cum ar fi reutilizarea, reciclarea şi recuperarea de energie, este aplicată reglementarea deşeurilor de ambalare, a vehiculelor scoase din uz, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, deşeurilor biodegradabile şi anvelopelor.
Description: Referinţe bibliogr.: pp. 55-56 (31 tit.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1604
ISBN: 978-9975-3530-3-8
Appears in Collections:Ghiduri metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ghid Informativ. fin.pdf6.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.