Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1573
Title: Eficiența economică privind producerea strugurilor de masă în Republica Moldova
Other Titles: Economic efficiency regarding the production of table grapes in the Republic of Moldova
Authors: Iatisin, Tatiana
Timofti, Elena
Keywords: eficienta economica
viticultura
struguri de masa
economic efficiency
viticulture
table grapes
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: IAȚIȘIN, Tatiana, TIMOFTI, Elena. Eficiența economică privind producerea strugurilor de masă în Republica Moldova = Economic efficiency regarding the production of table grapes in the Republic of Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in the conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chișinău: INCE, 2022, vol. I, pp. 340-350. ISBN 978-99753529-8-7 (PDF).
Abstract: In lucrare este abordat conceptul de dezvoltare și eficiența economica care exprima in modul cel mai cuprinzator rezultatele ce se obțin intr-o activitate economica, evaluata prin prisma resurselor consumate pentru desfașurarea acestei activitați. Viticultura, deține un loc bine precizat in economia agricola si economia naționala, a carei importanța se poate aprecia din mai multe puncte de vedere. In prezent, in Republica Moldova sunt plantate aproximativ 126 mii ha de vița de vie, din care 18,9 mii ha sunt plantate cu soiuri de masa. Viticultura este un sector intensiv al agriculturii caracterizat printr-un coeficient ridicat de valorificare a terenului. S-a calculat ca eficiența economica a viticulturii este mai inalta de 10 ori, decat a culturilor agricole de camp. Valoarea producției obținuta de pe un hectar, cultivat cu vita de vie echivaleaza cu 7 ha de culturi cerealiere. Cercetarile au fost realizate in baza datelor furnizate de catre Biroul Național de Statistica prin metode de analiza, sinteza, tabelara și grafica.
The paper addresses the concept of economic development and efficiency which is most comprehensively expressed in an economic activity, evaluated in terms of resources consumed to carry out these activities. Viticulture has a well-defined place in the agricultural economy and national economy, the importance of which can be appreciated from several points of view. Currently, in the Republic of Moldova are planted approximately 126 thousand ha of vineyards, of which 18.9 thousand ha are planted with table varieties. Viticulture is an intensive sector in agriculture characterized by a high coefficient of land use. It has been calculated that the economic efficiency of viticulture is 10 times higher than that of field crops. The value of production obtained from one hectare, cultivated with vines is equivalent to 7 ha of cereal crops. The research was conducted based on data provided by the National Bureau of Statistics through methods of analysis, synthesis, tabulation and graphics.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 350 (14 titl.). JEL Classification: Q1; Q10; Q12; Q17.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1573
ISBN: 978-99753529-8-7
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EFICIENTA_ECONOMICA_ PRIVIND_PRODUCEREA_STRUGURILOR_DE_MASA.pdf662.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.