Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1478
Title: Abordarea interdisciplinară a comportamentului de sănătate al tinerilor
Authors: Crismaru, Mariana
Keywords: sănătate
boală
stil de viață
tineri
health
illness
lifestyle
young people
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: CRÎȘMARU, Mariana. Abordarea interdisciplinară a comportamentului de sănătate al tinerilor. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Sesiunea ştiinţifică: “Transformări demografice şi priorităţi de politici” : conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chişinău. Chişinău. 2018, pp. 171-179. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Abstract: În prezent, stilul de viață reprezintă unul dintre cei mai importanți predictori ai sănătății sau, dimpotrivă, a bolii. În acest articol sunt prezentate aspecte multidisciplinare ale comportamentului relaționat cu sănătatea, focusându-ne asupra trăsăturilor caracteristice ale tinerilor. Sunt trasate principalele tendințe sociale și epidemiologice și impactul acestora asupra comportamentului uman. Este descrisă starea sănătății tinerilor prin prisma indicatorilor statistici și datelor din sondaje sociologice. Analiza situației în materie de sănătate și comportamente de sănătate atestă o rată înaltă a mortalității provocate de cauze externe, o creștere a numărului cazurilor de infecţie cu virusul HIV, o rată înaltă a sarcinilor în rândul adolescentelor. O mare parte din tinerii adoptă comportamente cu risc pentru sănătatea proprie, cu repercusiuni mai târziu în viață.
Lifestyle became now one of the most important predictors of health or, on the contrary, of disease. The paper examines the multidisciplinary aspects of health-related behavior, focusing on characteristics of young people. The main social and epidemiological trends and their impact on human behavior are outlined. It describes the health status of young people using statistical indicators and data from sociological surveys. Analysis of health status and health-related behaviors show a high rate of mortality due to external causes, an increase in HIV infection rates, a high rate of teenage pregnancy. Much of young people adopt risk health behaviors, with later repercussions in their lives.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Referinţe bibliografice: pp. 178-179 (23 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1478
ISBN: 978-9975-3272-2-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABORDAREA_INTERDISCIPLINARA_A_COMPORTAMENTULUI_DE_SANATATE.pdf940.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.