Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1416
Title: Management comercial : Curs universitar
Authors: Perciun, Rodica
Savga, Larisa
Oleiniuc, Maria
Garbuz, Veronica
Keywords: management comercial
managementul aprovizionarii
comertul cu ridicata
curs universitar
Issue Date: 2021
Publisher: INCE
Citation: PERCIUN, Rodica, ȘAVGA, Larisa, OLEINIUC, Maria, GARBUZ, Veronica. Management comercial : Curs universitar. Chișinău, 2021. 167 p. ISBN 978-9975-3486-7-6.
Abstract: Strategiile naționale au drept obiective de baza: creșterea economica, dezvoltarea antreprenoriatului, dinamizarea relatiilor economice externe, asigurarea bunatații sociale și creșterea nivelului de trai a populației. In acest context, un factor de mare importanta in realizarea cu succes a acestora il constituie asigurarea unui management eficient in cadrul tuturor ramurilor economiei nationale, dar in special in domeniului activitații comerciale și de prestare de servicii. Activitatea de comerț in Republica Moldova reprezinta o direcție strategica, deoarece la moment ea deține o pondere de peste 20% la formarea PIBului, iar numarul de entitați antrenate in acest domeniu a constituit circa 30 mii in anul 2020. Lucrarea urmarește drept scop analiza și clarificarea diversitații de aspecte, concepte, teorii, tehnici ale managementului comercial, precum și identificarea coordonatelor strategice ce permit firmelor sa-și orienteze demersurile manageriale catre client, aceasta fiind una din principalele cai care asigura competitivitatea unei entitați economice.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1416
ISBN: 978-9975-3486-7-6
Appears in Collections:Ghiduri metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Curs-universitar-Management-comercial.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.