Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1413
Title: Provocarile pandemiei pentru familiile cu copii din municipiul Chișinău : Raport de studiu
Authors: Gagauz, Olga
Chistruga-Sinchevici, Inga
Rojco, Anatolii
Tabac, Tatiana
Keywords: familii cu copii
pandemie
COVID-19
probleme
studiu
Issue Date: 2021
Citation: GAGAUZ, Olga, CHISTRUGA-SINCHEVICI, Inga, ROJCO, Anatolii, TABAC, Tatiana. Provocarile pandemiei pentru familiile cu copii din municipiul Chișinău : Raport de studiu. Institutul National de Cercetari Economice, Centrul de Cercetari Demografice. Chisinău, 2021. 76 p. SBN 978-9975-89-229-2.
Abstract: Acest studiu permite vizualizarea situației familiilor cu copii în perioada pandemiei COVID-19 și ierarhizează problemele și constrângerilor după prioritatea de intervenții. În această perioadă de criză epidemiologică au fost evidențiate aspectele problematice pe segmentul politicilor destinate familiilor cu copii, ceea ce presupune necesitatea de implementare a reformelor în domeniile-cheie. Rezultatele evidențiază necesitatea de eliminare a inegalităților persistente în asigurarea echitabilă și de calitate a îngrijirii și educației din toate grupurile de familii. Pandemia de COVID-19 a generat in randul familiilor cu copii din mun. Chișinau ingrijorari și anxietați legate de sanatate, situația economica, stabilitatea financiara, angajarea in campul muncii etc. Specific multor familii din Chișinau este dependența de sprijinul din partea familiei de origine și a rudelor. In contextul creat de pandemie, acest sprijin a fost perturbat sau chiar limitat din cauza masurilor de distanțare sociala, dar și din cauza dificultaților economice cu care s-au confruntat mai multe familii din țara in general. Acest studiu permite vizualizarea situației familiilor cu copii in perioada pandemiei COVID-19 per ansamblu și ierarhizarea problemelor și constrangerilor dupa prioritatea de intervenții. Este evident faptul ca criza COVID-19 a demonstrat și a accentuat cele mai problematice aspecte ce țin de politici destinate familiilor cu copii, totodata, prezentand o oportunitate pentru a promova activ reforme in domeniile-cheie de ingrijire și dezvoltare a copiilor din țara. In afara de acestea, se evidențiaza necesitatea de a se concentra pe depașirea inegalitaților persistente in asigurarea echitabila și de calitate a ingrijirii și educației din toate grupurile de familii.
Description: Referinte bibliogr. : pp. 73-75 (44 tit.). Coordonator: Olga Gagauz ; echipa de realizare: Inga Chistruga-Sinchevici, Tatiana Tabac, Ecaterina Grigoraș, Irina Pahomii, Valentina Cotelnic, Tatiana Margarint ; prelucrarea statistica a datelor : Irina Pahomii.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1413
ISBN: 978-9975-89-229-2
Appears in Collections:Buletin de informaţie şi analiză în demografie "Populaţie şi dezvoltare"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Provocarile_pandemiei_pentru_familiile_cu_copii_Chisinau(1).pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.