Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1412
Title: Impactul pandemiei COVID-19 asupra familiilor cu copii
Authors: Gagauz, Olga
Buciuceanu-Vrabie, Mariana
Rojco, Anatolii
Pahomii, Irina
Chistruga-Sinchevici, Inga
Keywords: pandemie
COVID-19
familii cu copii
bunastare
studiu
probleme
Issue Date: 2021
Citation: GAGAUZ, Olga, CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, Inga, BUCIUCEANU-VRABIE, Mariana, ROJCO, Anatolii, PAHOMII, Irina. Impactul pandemiei COVID-19 asupra familiilor cu copii. Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul de Cercetări Demografice. Chişinău, 2021. 101 p. ISBN 978-9975-89-228-5.
Abstract: Raportul reprezintă rezultatele studiului sociologic privind impactul pandemiei asupra familiilor cu copii realizat în perioada octombrie-noiembrie 2020. Metodologia de evaluare are o abordare exploratorie, fiind colectate date prin metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar și a interviului sociologic semi-structurat. Scopul studiului constă în evidențierea problemelor cu care s-au confruntat/se confruntă familiile în perioada pandemiei COVID-19, identificarea necesităților specifice ale acestora, stabilirea efectelor situației pandemice asupra bunăstării copiilor și familiilor, precum și măsurilor care ar putea atenua efectele negative ale pandemiei pentru a sprijini acțiunile de răspuns ale politicii atât în timpul pandemiei, cât și după pandemie. Rezultatele cercetării au stabilit o serie de probleme care afectează starea de bine a populației, inclusiv și cele cauzate de lipsa interacțiunii sociale.
Description: Referinţe bibliogr.: pp. 97-99 (41 tit). Coordonator: Olga Gagauz; Echipa de realiziare a cercetărilor în teren : Inga Chistruga-Sînchevici, Tatiana Tabac, Ecaterina Grigoraș, Irina Pahomii, Svetlana Ivanov, Mariana Crîșmaru, Tatiana Margarint; prelucrarea statistică a datelor : Irina Pahomii.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1412
ISBN: 978-9975-89-228-5
Appears in Collections:Buletin de informaţie şi analiză în demografie "Populaţie şi dezvoltare"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMPACTUL_PANDEMIEI_COVID-19.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.