Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/139
Title: Economie şi Sociologie, 2013, nr. 3
Economy and Sociology, 2013, no. 3
Keywords: economie
economy
finante
finance
sociologie
sociology
demografie
demography
IEFS
Issue Date: 2013
Publisher: IEFS
Citation: Economie și Sociologie = Economy and Sociology. 2013, nr. 3. 193 p. ISSN: 1857-4130.
Abstract: Revista „ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE” este o publicaţie ştiinţifică de profil economic și sociologic, ,,Categoria “B”, este editată din anul 1953, fiind o revistă internaţională recenzată. Colegiul de redacţie este format din cercetători din Republica Moldova și din străinătate. Revista se editează de patru ori pe an de către Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În anul 2011 textul revistei este editat în 2 limbi: română și engleză, iar din 2015 – numai în engleză. Revista este o publicaţie ştiinţifică în domeniul economic, care cuprinde articole ştiinţifice în care sunt abordate subiecte economice şi sociale atât din Republica Moldova, cât și din străinătate. Din anul 2013 este indexată în bazele de date: DOAJ http://doaj.org/toc/ce81782df3c444cb81f8079767e0d9a1
ECONOMICS AND SOCIOLOGY (ISSN: 1857-4130) – the theoretical-scientific journal, with a periodicity of four issues annually. The journal was founded in 1953. In 2011 edited into 2 languages (Romanian and English), from 2015 – only în English. The journal “Economy and Sociology” is recognized as scientific publications in the field of „B” category (decision of the Supreme Council on the Science and Technological Development of Academy of Sciences of Moldova and National Council for Accreditation and Attestation, Decision No. 151 of July 21, 2014) The journal from 2013 is indexed in the following international databases: DOAJ http://doaj.org/toc/ce81782df3c444cb81f8079767e0d9a1
Description: Redactor-şef: Gheorghe ILIADI, doctor habilitat, profesor, Republica Moldova. Redactor-şef adjunct, compartimentul Economie: Vadim MACARI, doctor, conferenţiar cercetător, Republica Moldova. Redactor-şef adjunct, compartimentul Sociologie: Andrei TIMUŞ, membru corespondent, Republica Moldova. Membrii: Gheorghe MIŞCOI, membru corespondent, Republica Moldova; David SMALLBONE, doctor, profesor, Maria Britanie; Michael GRINGS, doctor, profesor, Germania; Luminiţa CHIVU, doctor, profesor, România; Alexandr NECHIPELOV, academician, Rusia; Vasa LASZLO, doctor, conferenţiar, Ungaria Felix ZINOVIEV, academician, profesor, Ucraina; Jamila BOPIEVA, doctor habilitat, profesor, Kazahstan; Vilayat VALIYEV, doctor, Azerbaijan; Dumitru MOLDOVAN, membru corespondent, Republica Moldova; Elena PĂDUREAN, doctor, România; Alexandru STRATAN, doctor habilitat, Republica Moldova; Galina ULIAN, doctor habilitat, profesor, Republica Moldova; Alexandru GRIBINCEA, doctor habilitat, profesor, Republica Moldova; Dmitrii PARMACLI, doctor habilitat, profesor, Republica Moldova; Ion SÂRBU, doctor habilitat, profesor universitar, Republica Moldova; Victoria GANEA, doctor, conferenţiar, Republica Moldova; Victoria TROFIMOV, doctor, conferenţiar, Republica Moldova; Tudor BAJURA, doctor habilitat, profesor, Republica Moldova; Valeriu DOGA, doctor habilitat, profesor, Republica Moldova; Tatiana MANOLE, doctor habilitat, profesor, Republica Moldova; Victor MOCANU, doctor, conferenţiar, Republica Moldova; Anatol ROJCO, doctor, conferenţiar, Republica Moldova; Angela TIMUŞ, doctor, conferenţiar, Republica Moldova; Galina SAVELIEVA, doctor, conferenţiar, Republica Moldova; Radu CUHAL, doctor, conferenţiar, Republica Moldova.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/139
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Journal Number 3rd

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nr 3 2013.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.