Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1339
Title: Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică – Centru Biblioteconomic Departamental al rețelei de biblioteci tehnice
Authors: Zasmenco, Tamara
Keywords: activitate metodologica
Sistemul National de Biblioteci
reteaua de biblioteci tehnice
servicii digitale
management inovational
National Library System
Departmental Library Center
network of technical libraries
innovation management
digital services
Centru Biblioteconomic Departamental
methodological activity
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: ZASMENCO, Tamara. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică – Centru Biblioteconomic Departamental al rețelei de biblioteci tehnice. In: Dalinițchi, Nionila, Catana, Angelina, Gorceag, Silvia, Zasmenco, Tamara, Jitari, Evelina, Lupu, Elena, Popovici, Maria. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie bibliografică. Institutul Național de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Stiințifică. Chișinău, 2020, pp. 12-15. ISBN 978-9975-3463-4-4.
Abstract: Articolul reprezinta o sinteza a activitații Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice in calitate de Centru biblioteconomic departamental al Rețelei de biblioteci tehnice. In articol se face o incursiune a istoricului activitații metodologice și se trece in revista activitațile derulate pe parcursul ultimilor ani, conform schimbarilor inovaționale din domeniul biblioteconomic in contextul digital.
The article represents a synthesis of the activity of the Republican Technical Scientific Library as a departmental library center of the Network of technical libraries. The article makes an incursion of the history of the methodological activity and reviews the activities carried out during the last years, according to the innovative changes in the library field in the digital context.
Description: Text : lb. rom. Rezumat: lb. rom., engl. Referințe bibliografice: p. 15 (4 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1340
ISBN: 978-9975-3463-4-4
Appears in Collections:Articole
Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BRTS_CENTRU_BIBLIOTECONOMIC_DEPARTAMENTAL.pdf332.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.