Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1209
Title: Aspecte teritoriale ale mortalității în Republica Moldova
Authors: Pahomii, Irina
Keywords: mortalitate
Republica Moldova
mortality
Republic of Moldova
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: PAHOMII, Irina. Aspecte teritoriale ale mortalității în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică: Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman: conferința internațională ştiinţifico-practică, ediţia a X-a, 15-16 octombrie 2015, Chişinău. Chişinău, 2015, pp. 179-188. ISBN 978-9975-3032-9-3. ISBN 978-9975-3032-9-3.
Abstract: Egalitatea este una din prioritățile actuale pentru majoritatea țărilor, pentru că dezvoltarea durabilă a unei țări poate fi posibilă doar în condițiile asigurării unei echități în toate domeniile și pentru toți. Dezvoltarea demografică a unei țări este la fel de importantă ca oricare alt domeniu, iar analiza mortalității ne poate oferi un tablou generalizator a acesteia. Scopul acestui articol este realizarea unei analize descriptive a mortalității la nivel teritorial prin compararea ratelor standardizate a mortalității pentru raioanelor republicii. Pentru a putea realiza acest scop am aplicat metodele de standardizare indirectă, iar pentru prezentarea acestora am utilizat programul QGIS. În rezultat am reușit atât să identificăm situația reală cât și să construim o ierarhizare veridică a raioanelor republicii.
Equality that is one of the current priorities for most of the countries for their sustainable development can be possible only in conditions ensuring fairness in all areas and for all. The demographic development of a country is as important as any other field, and mortality analysis can give us a generalizing picture. The purpose of this article is to provide a descriptive analysis of mortality at the local level by comparing standardized mortality raties for districts of the republic. We applied indirect standardization methods and for their presentation, we used QGIS program. As a result, we managed both to identify the actual situation and to build up a reliable ranking of districts of the republic.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 188 (13 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1209
ISBN: 978-9975-3032-9-3
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aspecte_teritoriale_ale_mortalitatii_in_RM.pdf960.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.