Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1042
Title: Mamele cu copii de vârstă preșcolară: între serviciu și obligațiuni familiale
Authors: Chistruga-Sinchevici, Inga
Bargan, Natalia
Keywords: copil
familie
piața muncii
reconciliere
viață profesională
child
family
labor market
reconciliation
professional life
Issue Date: 2019
Publisher: INCE
Citation: CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, Inga, BARGAN, Natalia. Mamele cu copii de vârstă preșcolară: între serviciu și obligațiuni familiale. In: Creșterea economică în condițiile globalizării: bunăstare și incluziune socială. Sesiunea ştiinţifică „Bunăstarea și incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice”: conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău, 2019, pp. 50-58. ISBN 978-9975-3378-0-9. DOI:https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-06
Abstract: Work and family life are no longer two distinct things but are interconnected. The deep interest in the relationship between work and family life is due to socio-demographic factors -the increased number of couples in which both partners are employed, the number of families with a single parent, the number of employed women, but also the highlightingofthe importance of women’s professional identity. The article is based on the qualitative sociological study "Parents between the need to work and family responsibilities" and the quantitative study "Parents between the need to work and family responsibilities" (1047 questionnaires with mothers with preschool children) conducted by CDR at NIER. The results of the study revealed that between work and family there are different forms ofcertain conflict -conflict due to time, tension and behaviour. In the absence of facilities for balancing professional and family life, the strategy of many women is to reduce number of births or delay these. The created situation requires the implementation of measures to facilitate the combination of marital and professional roles by mothers with preschool children.
Munca și viața de familie nu mai sunt două lucruri distincte, ci sunt interconectate. Interesul profund pentru relaţia dintre viaţa profesională și cea familială se datorează factorilor de natură sociodemografică -creşterea numărului de cupluri în care ambii parteneri sunt angajaţi, a numărului de familii cu un singur părinte, a numărului de femei angajate, dar şi accentuarea importanţei identităţii profesionale pentru femei. Articolul este elaborat în baza studiului sociologic calitativ ”Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale” efectuat și studiului cantitativ ”Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale” (1047 de chestionare cu mame cu copii de vârstă preșcolară), desfășurate de CCD al INCE. Rezultatele cercetării au relevatcă între muncă și familie apar diferite forme a unui anumit conflict -conflict datorat timpului, tensiunii şi comportamentului. În absența unor facilități de echilibrare a vieții profesionale și a celei familiale, strategia multor femei este reducerea numărului de nașterisau amânarea lor. Situația creată impune implementarea măsurilor de facilitare a îmbinării rolurilor conjugale și profesionale de către mamele cu copiii de vârstă preșcolară.
Description: Referinţe bibliografice: p. 58 (7 titl.). JEL CLASSIFICATION: J10, J12, J13.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1042
ISBN: 978-9975-3378-0-9
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mamele_cu_copii_de_varsta_ prescolara.pdf591.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.