Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1010
Title: Planificarea activităţii în instituţiile infodocumentare – nucleul activităţii de management
Authors: Gorceag, Silvia
Keywords: planificare
management strategic
management al schimbarii
strategie de dezvoltare
organizare institutionala
planning
strategic management
change management
development strategy
institutional organization
Issue Date: 2020
Publisher: BNRM
Citation: GORCEAG, Silvia. Planificarea activităţii în instituţiile infodocumentare – nucleul activităţii de management. In: Magazin bibliologic. 2020, nr. 3/4, pp 129-139. ISSN 1857-1476.
Abstract: Dezvoltarea bibliotecilor din Republica Moldova impune opţiunea dezvoltării strategice prin utilizarea inovaţiilor, tehnologiilor noi, creativității şi a metodelor manageriale progresiste. Acest fapt permite implementarea de noi servicii produse moderne şi calitative. Planificarea este abordată de către autor drept una dintre cele mai importante responsabilități ale managementului unei organizații.
The progress of libraries in the Republic of Moldova requires their strategic development through the use of innovations, new technologies, creativity and radical management methods. This allows to implement modern services and qualitative new products. Author considers planning one of the most important duties in the organization management.
Description: Referinţe bibliografice: pp. 138-139. CZU 005.51:02. DOI: 10.5281/zenodo.4080207.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1010
ISSN: 1857-1476
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PLANIFICAREA_ACTIVITATII_IN_INSTITUTIILE_INFODOCUMENTARE.pdf756.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.