Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/978
Title: Dumitru Batîr
Authors: Dalinitchi, Nionila
Uritu, Olga
Keywords: biobibliografie
Batîr Dumitru
Issue Date: 1998
Publisher: ICȘITE
Citation: DALINIŢCHI, Nionila, URÎTU, Olga. Dumitru Batîr : Biobibliografie. Biblioteca Republicană de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică. Chişinău, 1998. 170 p.
Abstract: Prezenta biobibliografie include monografii, cărți de popularizare, studii științifice, articole publicistice, brevete de invenții în limbile română, rusă, engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă create de autor de-a lungul anilor. Biobliografia este destinată colaboratorilor instituțiilor științifice de profil, profesorilor și studenților facultăților științelor naturii și cele fizico-tehnice, cât și tuturor celor ce se interesează de realizările chimiei teoretice și practice și de promotorii ei.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/978
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dumitru_Batrin_Bibliografie.pdf25.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.