Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/973
Title: Laudaţio, Fiodor Bajura, doctor habilitat în economie, profesor cercetător, consultant ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetări Economice
Authors: Stratan, Alexandru
Keywords: Bajura Fiodor
doctor habilitat
biobibliografie
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: STRATAN, Alexandru. Laudaţio, Fiodor Bajura, doctor habilitat în economie, profesor cercetător, consultant ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetări Economice. In: Daliniţchi, Nionila, Catana, Angelina, Pelepciuc, Diana. Bajura Fiodor: Profesor. Savant. Inventator: biobibliografie. Chisinau : INCE, 2018. pp. 7-8. ISBN 978-9975-3202-6-9.
Abstract: Profesor cercetător, doctor habilitat în ştiinţe economice, Fiodor Bajura este un savant recunoscut în plan naţional ca specialist de înaltă calificare în domeniul economiei agrare. Activitatea ştiinţifico-didactică, efectuată pe parcursul a 38 de ani, consacrată pregătirii cadrelor şi efectuării cercetărilor ştiinţifice în domeniul economiei agrare, este rezultată cu creşterea nivelului de profesionalism, îmbogăţirea experienţei practice şi aprofundarea cunoştinţelor tehnologice şi economice multor specialişti şi conducători de întreprinderi agricole şi agroindustriale din sectorul agroalimentar.
URI: http://dspace.ince.md/xmlui/handle/123456789/683
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/973
ISBN: 978-9975-3202-6-9
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laudaţio_Fiodor_Bajura.pdf167.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.