Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/941
Title: Crearea şi Organizarea Clusterelor în Republica Moldova
Authors: Iordachi, Victoria
Gribincea, Corina
Ungur, Cristina
Boldurat, Vladislav
Keywords: cluster
Republica Moldova
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: IORDACHI, Victoria, GRIBINCEA, Corina, UNGUR, Cristina, BOLDURAT, Vladislav. Crearea şi Organizarea Clusterelor în Republica Moldova : ghid metodic. Institutul Național de Cercetări Economice. Chişinău, 2018. 85 p.
Abstract: În procesul de funcţionare economică a ţărilor lumii, o nouă tendinţă este dezvoltarea inovaţională; iar inițiativele de formare a asocierilor de tip cluster devin tot mai răspândite în procesul asigurării creșterii potențialului inovațional al întreprinderilor. Experiența internațională demonstrează că sistemul clusterial reușește să contribuie la modernizarea economiei prin creşterea competitivităţii produselor, serviciilor şi a muncii, în timp ce membrii acestor asocieri își dezvoltă cu succes avantajelecompetitive. În prezent, țările Uniunii Europene acordă o atenție sporită modelului de afaceri economice în baza dezvoltării clusterelor din necesitatea depășirii crizei economice interne, precum și creșterii competitivității companiilor autohtone pe plan extern. Pentru Republica Moldova,procesul de asociere a întreprinderilor în clustere abia își ia avântul, fiind sprijinit de adoptarea de către Guvernul Republicii Moldova,în 2013, a Conceptului de dezvoltare clusterială în sectorul industrial, care conţine: premisele pentru dezvoltarea clusterelor în sectoare industriale, scopurile şi obiectivele politicii clusteriale, etapele de implementare a politicii, mecanismelede sprijin din partea statului a dezvoltării clusterelor, precum și un set de acţiuni. În acelaşi timp, crearea şi dezvoltarea clusterelor trebuie armonizate în cadrul mai extins al planurilor de dezvoltare regionale şi naţionale. Totodată, pentru a consolida capacitatea tuturor actorilor să coopereze între ei, este recomandabil să se fortifice dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii de dezvoltare a clusterelor. Totodată, printre măsurile suplimentare care trebuie luate în considerare pentru dezvoltarea politicii clusteriale, pot fi menţionate: promovarea şi sensibilizarea întreprinderilor cu privire la noile oportunităţi legate de dezvoltarea clusterelor; identificarea acelor întreprinderi care vor forma nucleul clusterului şi componenta inovatoare; elaborarea documentelor de politici privind organizarea asocierilor de tip cluster. Ghidul are ca scop explicarea fenomenului de clusterizare pentru întreprinderile autohtone, precum și prezentarea aspectelor practice privind procesul de creareși organizarea asocierilor de tip cluster; este un instrument util atât pentru companiilecare doresc să se organizeze într-o asociere de tip cluster, cât și pentru potențialii membri și beneficiari ai unor astfel de aglomerări. Totodată,acest ghid va ajuta la o mai bună cunoaștere a fenomenului de clusterizare din partea formatorilor de politici publice din Republica Moldova, deoarece cuprinde o sinteză a inițiativelor guvernamentale privind impulsionarea cooperării între întreprinderi și alți actori în cadrul asocierilor de tip cluster din alte țări.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/941
ISBN: 978-9975-3272-0-6
Appears in Collections:Ghiduri metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Crearea_si _organizarea_clusterelor_in_Republica_Moldova.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.