Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/918
Title: Sistemele de avertizare timpurie şi stress-testele – tehnici complementare de estimare a stabilităţii financiare sistemice
Authors: Balan, Mariana
Perciun, Iulia
Perciun, Rodica
Keywords: stabilitate financiara
sistemele de avertizare timpurie
tehnici
criza
early warning systems
techniques
crisis
financial stability
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: BĂLAN, Mariana, PERCIUN, Iulia, PERCIUN, Rodica. Sistemele de avertizare timpurie şi stress-testele – tehnici complementare de estimare a stabilităţii financiare sistemice. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 2, pp. 45-50. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Stabilitatea şi creşterea economică durabilă depinde, în mare măsură, de nivelul de evoluţie a economiei naţionale şi de stabilitatea sistemului financiar naţional. Stabilitatea financiară sistemică reprezintă o componentă esenţială în activitatea autorităţilor monetare, pentru menţinerea şi dezvoltarea continuă a sectorului bancar, considerat principalul responsabil de procesul de alocare eficientă a resurselor în economie. Monitorizarea eficientă este posibilă doar în condiţiile existenţei unor abilităţi de sinteză, analiză şi prognoză pentru interpretarea corectă a consecinţelor evoluţiei negative a unor factori micro- şi macroeconomici ce pot provoca: fluctuaţii nefavorabile ale principalilor indicatori economici, creşterea inflaţiei şi vulnerabilitatea sistemului bancar. Pentru a atinge acest obiectiv, autorităţile menţionate trebuie să posede un şir de tehnici de măsurare a stabilităţii financiare, de aceea, prin cercetare a fost realizată o sinteză succintă despre două tehnici importante pentru estimarea stabilităţii financiare sistemice.
Stability and sustainable economic growth, mainly depends on development level of national economy and on stability of national financial system. Systemic financial stability is an essential component for the activity of monetary authorities, in view of maintaining and continuously developing the banking system, which is primary responsible for the efficient allocation process of financial resources in economy. Efficient monitoring is possible only in conditions of existing skills of synthesis, analysis and forecast for proper interpretation of the consequences regarding the negative micro and macroeconomic factors’ evolution, which can cause unfavorable oscillations in main economic indicators, rise inflation and banking system vulnerability. In order to reach this goal, the mentioned authorities should possess a set of techniques for financial stability measurement. In this article the authors made a brief synthesis regarding two important techniques for systemic financial stability estimation.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 50 (5 titl.). JEL Classification: G01; E60; E63; E66. CZU: 005.52:330.131.7:336.1(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/705-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vi-anr-2-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/918
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.