Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/913
Title: Economie şi Sociologie, 2011, nr. 1
Economy and Sociology, 2011, no. 1
Keywords: economie
sociologie
sociology
economy
Issue Date: 2011
Publisher: IEFS
Citation: Economie și Sociologie = Economy and Sociology: revista teoretico-științifică. Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM și ME. Chișinău, 2011, nr. 1. 216 p. ISSN: 1857-4130.
Abstract: Revista „ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE” este o publicaţie ştiinţifică de profil economic și sociologic, este editată din anul 1953. Revista se editează de patru ori pe an, cuprinde articole ştiinţifice în care sunt abordate subiecte economice şi sociale atât din Republica Moldova, cât și din străinătate. Conform deciziei Comisiei Superioare de Atestare a CNA, revista "Economie și Sociologie” este inclusă în "Lista revistelor recomandate pentru a fi recunoscute în calitate de publicații științifice de profil" Categori "B". Din 2011, textul revistei este editat în 2 limbi: română și engleză.
The journal "ECONOMY AND SOCIOLOGY" is a scientific publication with an economic and sociological profile, it has been published since 1953. The magazine is published four times a year, it contains scientific articles in which economic and social topics are addressed both from the Republic of Moldova and from abroad. According to the decision of the Supreme Attestation Commission of NCAA, the journal „Economy and Sociology” is included in „The list of recommended journals to be recognized as scientific profile publications”, and is accredited with „B” category. Since 2011, the text of the magazine has been published in 2 languages: Romanian and English.
Description: Redactor-şef: Gheorghe ILIADI, doctor habilitat, profesor cercetător (IEFS). Redactor-şef adjunct, compartimentul Economie: Vadim MACARI, doctor, conferenţiar cercetător (IEFS). Redactor-şef adjunct, compartimentul Sociologie: Andrei TIMUŞ, membru corespondent (AŞM). Membrii: Dumitru MOLDOVAN, membru corespondent (ASEM), Gheorghe MIŞCOI, membru corespondent (AŞM), Alexandru STRATAN, doctor habilitat, conferenţiar universitar (IEFS), Mircea CIUMARA, doctor, profesor universitar, director general INCE al AŞ (România), Vasa LASZLO, doctor, conferenţiar universitar (Ungaria), Michael GRINGS, doctor, profesor (Germania), Alexandr NECHIPELOV, academician, vicepreşedinte AŞ (Rusia), Felix ZINOVIEV, academician, profesor (Ucraina), Jamila BOPIEVA, doctor habilitat (Kazahstan), Vilayat VALIYEV, doctor (Azerbaijan), Galina ULIAN, doctor habilitat, profesor universitar (USM), Alexandru GRIBINCEA, doctor habilitat, profesor universitar (ULIM), Tudor BAJURA, doctor habilitat, conferenţiar universitar (IEFS), Valeriu DOGA, doctor habilitat, profesor universitar (IEFS), Tatiana MANOLE, doctor habilitat, profesor universitar (IEFS), Victoria TROFIMOV, doctor (AŞM), Victor MOCANU, doctor, conferenţiar universitar (AŞM), Anatol ROJCO, doctor, conferenţiar cercetător (IEFS), Galina SAVELIEVA, doctor (IEFS), Radu CUHAL, doctor (BNM).
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/2011-nr-1-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/913
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Journal Number 1st

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Economie_si_Sociologie_1_2011.pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.