Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/911
Title: Economie şi Sociologie, 2010, nr. 3
Economy and Sociology, 2010, no. 3
Экономика и социология, 2010, № 3
Keywords: economie
sociologie
economy
sociology
Issue Date: 2010
Publisher: IEFS
Citation: Economie si Sociologie = Economy and Sociology = Экономика и социология : revista teoretico-stiintifica. Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM și ME. Chișinău, 2010, nr. 3. 111 p. ISSN: 1857-4130.
Abstract: Revista „ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE” este o publicaţie ştiinţifică de profil economic și sociologic, este editată din anul 1953. Revista se editează de patru ori pe an, cuprinde articole ştiinţifice în care sunt abordate subiecte economice şi sociale atât din Republica Moldova, cât și din străinătate. Conform deciziei Comisiei Superioare de Atestare a CNA, revista "Economie și Sociologie” este inclusă în "Lista revistelor recomandate pentru a fi recunoscute în calitate de publicații științifice de profil" Categori "B". Conform deciziei Comisiei Superioare de Atestare a CNAA, revista „Economie şi Sociologie” este inclusă în „Lista revistelor recomandate pentru a fi recunoscute în calitate de publicaţii ştiinţifice de profil” Categoria “B”. Textul revistei este editat în română, engleză, rusă.
The journal "ECONOMY AND SOCIOLOGY" is a scientific publication with an economic and sociological profile, it has been published since 1953. The magazine is published four times a year, it contains scientific articles in which economic and social topics are addressed both from the Republic of Moldova and from abroad.
Description: Redactor-şef: Gheorghe ILIADI, doctor habilitat (IEFS). Membrii: Dumitru MOLDOVAN, membru corespondent (ASEM), Andrei TIMUŞ, membru corespondent (AŞM), Gheorghe MIŞCOI, membru corespondent (AŞM), Alexandru STRATAN, doctor habilitat, conferenţiar universitar (IEFS), Mircea CIUMARA, doctor, profesor universitar, director general INCE al AŞ (România), Michael GRINGS, doctor, profesor (Germania), Alexandr NECHIPELOV, academician, vicepreşedinte AŞ (Rusia), Felix ZINOVIEV, academician, profesor (Ucraina), Jamila BOPIEVA, doctor (Kazahstan), Vilayat VALIYEV, doctor (Azerbaijan), Galina ULIAN, doctor habilitat, profesor universitar (USM), Alexandru GRIBINCEA, doctor habilitat, profesor universitar (ULIM), Tudor BAJURA, doctor habilitat, conferenţiar universitar (IEFS), Valeriu DOGA, doctor habilitat, profesor universitar (IEFS), Tatiana MANOLE, doctor habilitat, profesor (IEFS), Victoria TROFIMOV, doctor (AŞM), Victor MOCANU, doctor, conferenţiar universitar (AŞM), Anatol ROJCO, doctor, conferenţiar cercetător (IEFS), Galina SAVELIEVA, doctor (IEFS).
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2010-ro/2010-nr-3-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/911
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Journal Number 3rd

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Economie_si_Sociologie_3_2010.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.