Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/908
Title: Economie si Sociologie, 2010, nr. 1
Economy and Sociology, 2010, no. 1
Экономика и социология, 2010, № 1
Keywords: economie
sociologie
economy
sociology
Issue Date: 2010
Publisher: IEFS
Citation: Economie si Sociologie = Economy and Sociology = Экономика и социология : revista teoretico-stiintifica. Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM și MEC. Chișinău, 2010, nr. 1. 35 p. ISSN: 1857-4130.
Abstract: Revista „Economie şi Sociologie” este o publicaţie ştiinţifică de profil economic și sociologic, este editată din anul 1953. Revista se editează de patru ori pe an, cuprinde articole ştiinţifice în care sunt abordate subiecte economice şi sociale atât din Republica Moldova, cât și din străinătate. Conform deciziei Comisiei Superioare de Atestare a CNA, revista "Economie și Sociologie” este inclusă în "Lista revistelor recomandate pentru a fi recunoscute în calitate de publicații științifice de profil" Categori "B". Textul revistei este editat în română, engleză, rusă.
The journal "ECONOMY AND SOCIOLOGY" is a scientific publication with an economic and sociological profile, it has been published since 1953. The magazine is published four times a year, it contains scientific articles in which economic and social topics are addressed both from the Republic of Moldova and from abroad.
Description: Redactor-şef: Gheorghe ILIADI, doctor habilitat (IEFS). Secretar responsabil: Tatiana TOFAN, doctor (IEFS). Membrii: Gheorghe MIŞCOI,membru corespondent (AŞM), Andrei TIMUŞ, membru corespondent (AŞM), Dumitru MOLDOVAN, membru corespondent (ASEM), Mircea CIUMARA, doctor, profesor universitar, director general INCE al AŞ (România), Alexandr NECHIPELOV, academician, vicepreşedinte AŞ (Rusia), Galina ULIAN, doctor habilitat, profesor universitar (USM), Anatol ROJCO, doctor, conferenţiar cercetător (AŞM), Alexandru GRIBINCEA, doctor habilitat, profesor universitar (ULIM), Tudor BAJURA, doctor habilitat, conferenţiar universitar (IEFS), Valeriu DOGA, doctor habilitat, profesor universitar (IEFS), Gheorghe COSTANDACHI, doctor (IEFS), Victor MOCANU, doctor, conferenţiar universitar (AŞM), Galina SAVELIEVA, doctor (IEFS).
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2010-ro/2010-nr-1-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/908
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Journal Number 1st

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Economie_si_Sociologie_1_2010.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.