Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/902
Title: Publicaţii ştiinţifice ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (2006-2013) : bibliografie
Authors: Catana, Angelina
Pelepciuc, Diana
Lupu, Elena
Gorceag, Silvia
Dalinitchi, Nionila
Keywords: publicaţii ştiinţifice
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică
bibliografie
Issue Date: 2014
Publisher: INCE
Citation: DALINIŢCHI, Nionila, CATANA, Angelina, PELEPCIUC, Diana, LUPU, Elena, GORCEAG, Silvia. Publicaţii ştiinţifice ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (2006-2013) : bibliografie. Chişinău, 2014. 453 p. ISBN 978-9975-9932-2-7.
Abstract: Lucrarea bibliografică ,,Publicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (2006-2013)” reflectă activitatea ştiinţifică a cercetătorilor şi înserează descrierile bibliografice ale 2050 de lucrări ştiinţifice, care reprezintă un bun indicator în evaluarea performanţelor în domeniul cercetării ştiinţifice pentru perioada de activitate 2006-2013. Scopul lucrării este de a cumula, sintetiza, ordona şi promova patrimoniul scris al oamenilor de ştiinţă şi al bibliotecarilor, de a evidenţia cele mai relevante rezultate şi activităţi ştiinţifice ale IEFS în perioada menţionată, pentru a fi mediatizate în spaţiul academic. La baza constituirii acestei lucrări sunt rapoartele anuale de activitate ale IEFS. Bibliografia cuprinde mai multe domenii socio-economice prioritare pentru dezvoltarea ţării, cum ar fi: activitatea economică-inovaţională, economie agroalimentară, cercetări în domeniul financiar şi monetar, prognoză economică, domeniul social, demografic, statistic etc. Potenţialul informaţional al lucrării este divizat în cinci capitole de bază, pe tipuri de publicaţii, conform Standardului SM STAS 6590:2005.
Description: Ind. de nume, de subiecte, de reviste știintifice: pp. 387-452. Coordonator de editie : Elena BORDIAN, director BRTS, redactor știintific: Angela TIMUS, dr. in economie.
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Publicatii_stiintifice_ale_Institutului_de_Economie_Finante_si_Statistica_(2006-2013).pdf6.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.