Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/894
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRojco, Anatolii
dc.contributor.authorIvanov, Svetlana
dc.date.accessioned2020-02-21T14:31:57Z
dc.date.available2020-02-21T14:31:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationROJCO, Anatolii, IVANOV, Svetlana. Evaluarea impactului inegalității asupra nivelului dezvoltării umane în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. II, pp. 255-262. ISBN 978-9975-3305-7-2.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-3305-7-2
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/894
dc.descriptionAbstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 261-262 (7 titl.). JEL Classification: D63, I14, I24.en_EN
dc.description.abstractRelevanța acestui articol se datorează faptului că în Republica Moldova problema inegalității a fost studiată în principal numai în anumite domenii: inegalitatea veniturilor/cheltuielilor, inegalitatea în accesul la serviciile de sănătate, educație etc. Între timp, problema inegalității în dezvoltarea umana, care cuprinde toate aspectele economice și sociale de bază, nu a fost acoperită de o cercetare adecvată. Scopul acestui articol constă în analiza principalelor indicatori ai inegalității și evaluarea impactului acestor indicatori asupra dezvoltării umane în Republica Moldova. În studiu au fost utilizate următoarele metode: monografică, a analogiilor, comparația, statistica ș.a. Rezultatele studiului au facut posibilă evaluarea pierderilor în dezvoltarea umană a țării, cauzate de nivelul inegalității în principalele componente ale indicelui de dezvoltare umană, și anume în domeniul sănătății, educației și a veniturilor. A fost efectuată comparația acestor indicatori între Republicii Moldova și alte tări.en_EN
dc.description.abstractThe relevance of this article is due to the fact that in the Republic of Moldova the problem of inequality was studied mainly only in certain areas: income/expenditure inequality, inequality in access to health care services, education, etc. Meanwhile, the problem of inequality in human development, which covers all basic economic and social aspects, was not covered by proper research. The goal of the article is to analyze the main inequality indicators and assess the impact of these indicators on human development in the Republic of Moldova. The following methods were used in the article: monographic, of analogies, comparative, statistical, etc. The results of the study made it possible to estimate losses in the human development of the country due to the level of inequality in the main components of the human development index, namely, health, education and income. A comparison of these indicators was realized between Republic of Moldova and other countries.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectdezvoltare umanaen_EN
dc.subjectinegalitateen_EN
dc.subjectcoeficientul Ginien_EN
dc.subjectclasificarea tariloren_EN
dc.subjectsperanta de viataen_EN
dc.subjecteducatieen_EN
dc.subjectveniturien_EN
dc.subjecthuman developmenten_EN
dc.subjectinequalityen_EN
dc.subjectGini coefficienten_EN
dc.subjectclassification of countriesen_EN
dc.subjectlife expectancyen_EN
dc.subjecteducation incomeen_EN
dc.subjectRepublica Moldovaen_EN
dc.subjectRepublic of Moldovaen_EN
dc.subjectsanatateen_EN
dc.titleEvaluarea impactului inegalității asupra nivelului dezvoltării umane în Republica Moldovaen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.