Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/894
Title: Evaluarea impactului inegalității asupra nivelului dezvoltării umane în Republica Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Ivanov, Svetlana
Keywords: dezvoltare umană
inegalitate
coeficientul Gini
clasificarea țărilor
speranța de viață
educație
venituri
human development
inequality
Gini coefficient
classification of countries
life expectancy
education income
Republica Moldova
Republic of Moldova
sănătate
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, IVANOV, Svetlana. Evaluarea impactului inegalității asupra nivelului dezvoltării umane în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. II, pp. 255-262. ISBN 978-9975-3305-7-2.
Abstract: Relevanța acestui articol se datorează faptului că în Republica Moldova problema inegalității a fost studiată în principal numai în anumite domenii: inegalitatea veniturilor/cheltuielilor, inegalitatea în accesul la serviciile de sănătate, educație etc. Între timp, problema inegalității în dezvoltarea umana, care cuprinde toate aspectele economice și sociale de bază, nu a fost acoperită de o cercetare adecvată. Scopul acestui articol constă în analiza principalelor indicatori ai inegalității și evaluarea impactului acestor indicatori asupra dezvoltării umane în Republica Moldova. În studiu au fost utilizate următoarele metode: monografică, a analogiilor, comparația, statistica ș.a. Rezultatele studiului au facut posibilă evaluarea pierderilor în dezvoltarea umană a țării, cauzate de nivelul inegalității în principalele componente ale indicelui de dezvoltare umană, și anume în domeniul sănătății, educației și a veniturilor. A fost efectuată comparația acestor indicatori între Republicii Moldova și alte tări.
The relevance of this article is due to the fact that in the Republic of Moldova the problem of inequality was studied mainly only in certain areas: income/expenditure inequality, inequality in access to health care services, education, etc. Meanwhile, the problem of inequality in human development, which covers all basic economic and social aspects, was not covered by proper research. The goal of the article is to analyze the main inequality indicators and assess the impact of these indicators on human development in the Republic of Moldova. The following methods were used in the article: monographic, of analogies, comparative, statistical, etc. The results of the study made it possible to estimate losses in the human development of the country due to the level of inequality in the main components of the human development index, namely, health, education and income. A comparison of these indicators was realized between Republic of Moldova and other countries.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 261-262(7 titl.). JEL Classification: D63, I14, I24.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/894
ISBN: 978-9975-3305-7-2
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.