Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/886
Title: Relationships between financial intermediation and growth in Republic of Moldova
Authors: Timofei, Olga
Keywords: creștere economică
bănci
intermediere financiară
Republica Moldova
financial intermediation
banks
economic growth
Republic of Moldova
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: TIMOFEI, Olga. Relationships between financial intermediation and growth in Republic of Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. II, pp. 107-112. ISBN 978-9975-3305-7-2.
Abstract: The banking sector in the Republic of Moldova is practically the only mediation link and, respectively, the transmission of monetary policy impulses on the one hand and storing information on its effects, being a defining element in the implementation of macroeconomic policies and an indispensable tool of boosting economic growth. Having a key role in the saving-investing process, financial intermediation is important in facilitating capital and risk transfer between borrowers and those who save. In this paper we intend to follow the existing relationship between the financial intermediation of the banking sector and the economic growth in the last years, in order to highlight the main impact factors.
Sectorul bancar în Republica Moldova reprezintă practic unica verigă de intermediere și, respectiv, transmisie a impulsurilor de politică monetară, pe de o parte, si de stocare a informațiilor cu privire la efectele acesteia, fiind un element definitoriu în realizarea politicilor macroeconomice și un instrument indispensabil al impulsionării creșterii economice. Deținând un rol cheie în procesul de economisire-investire, intermedierea financiară este importantă în facilitarea transferului capitalului și al riscului între cei care se împrumută și cei care economisesc. În lucrarea respectivă ne-am propus să urmărim relația existentă între intermedierea financiară efectuată de sectorul bancar și creșterea economică în ultimii ani, în scopul evidențierii principalilor factorilor de impact.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 112(8 titl.). JEL Classification: E21, E22, G20, G21.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/886
ISBN: 978-9975-3305-7-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Relationships_between_financial_intermediation_and_growth_in_Republic_of_Moldova.pdf540.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.