Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/885
Title: Role of diaspora investments for the community development
Authors: Iordachi, Victoria
Luchian, Ivan
Timus, Andrei
Keywords: investitii
localitati de baștina
migranti
diaspora
crestere economica
investment
native towns
migrants
diaspora
economic growth
dezvoltarea comunitatii
community development
Issue Date: 2019
Publisher: INCE
Citation: IORDACHI, Victoria, LUCHIAN, Ivan, TIMUS, Andrei. Role of diaspora investments for the community development. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. II, pp. 52-58. ISBN 978-9975-3305-7-2.
Abstract: Cultivating and facilitating diaspora homeland investment has become a significant concern of many national governments and multilateral organizations. Diaspora policy becomes important as a means to strengthen migrants‘ affinity to the country of origin and encourage contributions to economic and social development. In this article we will analyze what determinants motivate diaspora to invest in their homeland for the community development to be able to elaborate adequate policies to involve all migrants working abroad in the country’s development, as well as their return home combined with business investment and knowledge transfer. In the final, there will be elaborated appropriate recommendations to describe what behavioral mechanisms can be exploited by policy-makers to increase the effectiveness of interventions for stimulation of diaspora investments for the community development.
Cultivarea și facilitarea investițiilor în localitățile de baștină a diasporei au devenit o preocupare semnificativă pentru multe guverne și organizațiile străine. Politica de stat în domeniul diasporei este foarte importantă, deoarece poate constitui un instrument eficient de intensificare a afinității migranților cu patria-mamă și de încurajare a contribuțiilor la dezvoltarea economică și socială. În acest articol vor fi analizate criteriile determinante de motivare a deciziei de a investi în localitățile de baștină de către diasporă, ce vor fi utile în procesul de elaborare a politicilor adecvate care vizează diaspora și migranții întorși acasă. In final, vor fi elaborate recomandări pentru a descrie ce mecanisme comportamentale pot fi exploatate de factorii de decizie pentru a spori eficiența intervențiilor în procesul de stimulare a investițiilor venite din diasporă pentru dezvoltarea comunității.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 58 (7 titl.). JEL Classification: J62, O15.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/885
ISBN: 978-9975-3305-7-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Role_of_diaspora_investments_for_the_community_development.pdf523.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.