Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/877
Title: Analiza nivelului de dezvoltare și creștere economică a sectorului vitivinicol din Republica Moldova
Authors: Timofti, Elena
Iatisin, Tatiana
Cereteu, Romeo
Keywords: dezvoltare economica
crestere economica
sectorul vitivinicol
suprafata viticola
export
venituri din vanzari
vanzare
economic development
economic growth
wine sector
surface of vineyards
export
sales
revenue
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2019
Publisher: INCE
Citation: TIMOFTI, Elena, IAŢIŞIN, Tatiana, CERETEU, Romeo. Analiza nivelului de dezvoltare și creștere economică a sectorului vitivinicol din Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. I, pp. 252-258. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Abstract: În prezenta lucrare autorii au dezvăluit conceptul de dezvoltare și creștere economică care caracterizează efectele economice la nivelul sectorului vitivinicol ca urmare a modernizării și transformării calitative în timp sub influența unui ansamblu de factori. Autorii au determinat și analizat în dinamică 2010-2018 tendința indicatorilor de apreciere a dezvoltării și creșterii economice a sectorului vitivinicol ca: ponderea plantațiilor viticole pe rod în total plantații, cantitatea de struguri de pe plantațiile pe rod, productivitatea plantațiilor viticole pe rod, volumul strugurilor pentru masă și exportul acestora. Pe ultimii ani sa analizat exportul de vinuri din struguri precum și veniturile din export. Cu toate că sunt înregistrate tendințe pozitive modeste în domeniul producerii și exportului produselor, sectorul vitivinicol întâmpină o serie de probleme care necesită: abordarea, rezolvarea, conformarea la standardele UE și alte standarde internaționale. În procesul cercetării au fost aplicate mai multe metode de cercetare: metoda de observare, comparare, metoda de tabelă și prezentarea grafică a datelor, metoda seriei cronologice etc.
In this paper, the authors showcase and talk about the development and economic growth that now characterize the wine sector, following its modernization and transformation in time. The authors have determined and analyzed such improvement and economic growth indaticators of the wine sector for the 2010-2018 period as: the percentage of fructiferous vineyard plantations in total plantations, the amount of grapes on the fructiferous plantations, the productivity of these fructiferous vineyard plantations, the harvested amount of table grapes and the rate of their export. Moreover, the export of wines and the obtained revenues for the past years have also been examined. In spite of the observed modest growth tendencies regarding production and export, the wine sector is still facing a series of problems that require an approach and solutions based on EU and other international standards. In the research process a multitude of research methods have been applied, such as: observation, analysis, comparison, employment of tables and graphic representation of data, the method of chronological series etc.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 258 (11 titl.). JEL Classification: Q1, Q10, Q12, Q17.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/877
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.