Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/826
Title: Familia monoparentală ca subiect al protectiei sociale
Authors: Chistruga-Sinchevici, Inga
Keywords: familie monoparentala
protectie sociala
single parent family
social protection
Issue Date: 2014
Publisher: INCE
Citation: CHISTRUGA-SINCHEVICI, Inga. Familia monoparentală ca subiect al protectiei sociale. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: conferinţa internaţională ştiintifico-practică. Sesiunea știintifică " Structura demografică și calitatea potențialului uman ", ediția a 9-a, 16-17 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău : S. n., 2014, pp. 77-83. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Abstract: According to the census of the Republic of Moldova in 2004, over 16% of family were single parent families. Parent family is treated as deviation on complete family because it does not satisfies all social functions. Legislation of Moldova on social protection status does not establish a single mother or single parent. Social protection for all families with children is based on the principle of social equality.
Description: Abstract în lb. engl. Bibliogr.: p. 83 (3 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/826
ISBN: 978-9975-9932-5-8
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FAMILIA_MONOPARENTALA_CA_SUBIECT_AL_PROTECTIEI_SOCIALE.pdf427.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.