Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/801
Title: Abordări strategice privind asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova
Other Titles: Strategic approaches to ensure the food security of the Republic of Moldova
Authors: Moroz, Victor
Ignat, Anatolie
Keywords: securitate alimentară
sector agroalimentar
food security
agro-food sector
Issue Date: 2011
Publisher: Complexul Editorial al IEFS
Citation: MOROZ, Victor, IGNATA, Anatolie. Abordări strategice privind asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova = Strategic approaches to ensure the food security of the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, pp. 153-160. ISSN 1857-4130.
Abstract: Problema securităţii alimentare în Republica Moldova este legată în principal de accesul economic al grupurilor sociale vulnerabile la produsele alimentare. Creşterea productivităţii agricole, fiind stimulată de investiţiile Guvernului Republicii Moldova în infrastructura rurală, inclusiv cea de irigare, în ştiinţa agricolă şi capacităţile de extensiune, precum şi stimulentele financiare adecvate ar putea contribui semnificativ la creşterea economică şi reducerea sărăciei în zonele rurale, şi, prin urmare la creşterea securităţii alimentare a Republicii Moldova.
Food security problem in Moldova is mainly linked to economic access to food of vulnerable social groups. Increasing agricultural productivity driven by Government investments in rural infrastructure, including irrigation, in agricultural science and extension capacities, as well as appropriate financial incentives could contribute significantly to economic growth and poverty reduction in rural areas, and subsequently to increased food security of the Republic of Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 160 (8 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent: Elena ACULAI, dr., IEFS.
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/jurnalul-nr-4-2011-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/801
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abordari_strategice_privind_asigurarea_securitatii_alimentare_a_Republicii_Moldova.pdf498.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.