Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/797
Title: Evaluarea impactului îmbătrânirii demografice: abordări, principii
Other Titles: Assessing the impact of the demographic aging: approaches, principles
Authors: Savelieva, Galina
Zaharov, Svetlana
Bîrcă, Iulita
Keywords: îmbătrânire demografică
demographic aging
Issue Date: 2011
Publisher: Complexul Editorial al IEFS
Citation: SAVELIEVA, Galina, ZAHAROV, Svetlana, BÎRCA, Iulita. Evaluarea impactului îmbătrânirii demografice: abordări, principii = Assessing the impact of the demographic aging: approaches, principles. In: Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, pp. 174-181. ISSN 1857-4130.
Abstract: Îmbătrânirea populaţiei, ca un proces natural, face o schimbare în structura pe vârste a populaţiei. Îmbătrânirea populaţiei este liniştită complicată şi se modifică în conformitate cu dezvoltarea societăţii umane. Procesul de îmbătrânire este studiat de diferite științe, inclusiv demografie, medicină, economie, sociologie, geografie, ecologie, genetica și altele. Necesitatea de aplicare a abordărilor metodologice specifice şi principii este importantă pentru evaluarea impactului de interrelații. Acest articol propune abordări complexe şi sistemice, ca fiind cele mai acceptabile pentru evaluarea impactului îmbătrânirii populaţiei asupra dezvoltării sociale şi economice a ţării, precum şi a principiilor utilizate în acest caz.
Population ageing, as the natural process, is a change in the age structure of the population. Population ageing all more is complicated and is modified in accordance with the development of human society. The process of ageing is studied by various sciences, including demography, medicine, economy, sociology, geography, ecology, genetics and others. The necessity of application of specific methodological approaches and principles is appeared for the evaluation of the impact of interrelations. This article proposes the complex and system approaches, as the most acceptable for the impact evaluation of population ageing on the social and economic development of the country, as well as the principles utilized in this case.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 181(5 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent : Tatiana TOFAN, dr., IEFS.
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/jurnalul-nr-3-2011-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/797
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evaluarea_impactului_imbatranirii_demografice_abordari_principii.pdf7.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.