Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/794
Title: Impactul datoriei publice interne asupra securităţii financiare în condiţiile de criză economică
Other Titles: Impact of the internal public debt over the financial security in conditions of economic crisis
Authors: Farima, Nicolae
Manole, Tatiana
Keywords: securitate economică
securitate financiară
politici publice
indicatori
criză economică
datorie publică internă
managemen
politică economică
economic security
financial security
public policy
indicators
economic crisis
internal debt
management
Issue Date: 2011
Publisher: Complexul Editorial al IEFS
Citation: FARIMA, Nicolae, MANOLE, Tatiana. Impactul datoriei publice interne asupra securităţii financiare în condiţiile de criză economică = Impact of the internal public debt over the financial security in conditions of economic crisis. In: Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, pp. 20-29. ISSN 1857-4130.
Abstract: În acest articol se reflectă trăsăturile securităţii financiare şi a crizei economice, fiind elucidată corelaţia reciprocă, precum şi principalii indicatori de evaluare. Asigurarea securităţii financiare contribue la prognozarea şi atenuarea efectelor crizei economice. Totodată, este reflectată esenţa şi conţinutul procesului de formare şi gestionare a datoriei publice interne, ca parte componentă a datoriei publice globale. Este abordată semnificaţia datoriei publice interne în cadrul realizării politicilor economice ale statului, fiind evidenţiate aspectele pozitive şi negative, în corelaţie cu securitatea economică.
This article reflects the features of financial safety and economic crisis, relating to mutual correlation and evaluation of key indicators. Providing financial security contributes to the prediction and mitigation of the economic crisis. Also, this article reflects the essence and the contents of formation and administration process of intern public assets, as a component part of the global public assets. Concomitantly, is approached the meaning of the internal public debt as part of the state economic politics, being distinguished the positive and negative aspects, correlated with economic security.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 28-29 (19 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent: Gheorghe ILIADI, dr. hab., prof. univ., IEFS.
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/jurnalul-nr-3-2011-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/794
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Impactul_datoriei_publice_interne_asupra_securitatii_financiare.pdf7.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.