Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/787
Title: Exportul de produse agroalimentare al Republicii Moldova: situaţia reală, condiţii şi factori de creştere a potenţialului de export
Other Titles: Food products export of the Republic of Moldova: the real situation, conditions and the impact factors on export potential
Authors: Perciun, Rodica
Keywords: produse agroalimentare
export
import
agri-food products
agroindustrial sector
export
sector agroindustrial
Issue Date: 2011
Publisher: Complexul Editorial al IEFS
Citation: PERCIUN, Rodica. Exportul de produse agroalimentare al Republicii Moldova: situaţia reală, condiţii şi factori de creştere a potenţialului de export = Food products export of the Republic of Moldova: the real situation, conditions and the impact factors on export potential. In: Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, pp. 108-114. ISSN 1857-4130.
Abstract: Dezvoltarea rapidă a proceselor de globalizare este caracterizată, în primul rând, de liberalizarea relaţiilor economice dintre ţări, eliminarea barierelor din calea fluxului de mărfuri, a capitalului disponibil şi a forţei de muncă. Scopul acestui articol este de a analiza condiţiile de ordin legal, economic şi organizatoric ale potenţialului de export de produse agroalimentare al Republicii Moldova.
The rapid development of globalization processes is primarily characterized by a liberalization of economic relations between countries, removing of the barriers that stand in the front of the flow of goods, available capital and labor force. The purpose of this article is to examine the conditions of legal, economic and organizational potential of export of agri-food products from Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 114(3 titl.) Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent: Victor MOROZ, dr., cerc. conf., IEFS.
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/jurnalul-nr-2-2011-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/787
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Exportul_de_produse_agroalimentare_al_Republicii_Moldova.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.