Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/773
Title: Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări–plăţi)
Other Titles: Treasure equilibrium through the prism of financial flows (receipts–payments)
Authors: Manole, Tatiana
Anghel, Sofia
Keywords: Trezoreria de Stat
echilibru bugetar
echilibru financiar
finanţe
bugetul de stat
bugetul local
bugetul naţional
deficit
State Treasury
budget equilibrium
financial equilibrium
finance
state budget
local budget
national budget
Issue Date: 2011
Publisher: Complexul Editorial al IEFS
Citation: MANOLE, Tatiana, ANGHEL, Sofia. Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări–plăţi) = Treasure equilibrium through the prism of financial flows (receipts–payments). In: Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, pp. 127-141. ISSN 1857-4130.
Abstract: Acest articol descrie importanţa echilibrului trezorerial prin prisma fluxului de echilibru financiar (venituri-cheltuieli) prin sistemul de trezorerie. Autorii descriu, de asemenea, semnificaţia Trezoreriei în ceea ce priveşte menţinerea echilibrului. Acest articol va fi util pentru autorităţile publice centrale şi locale, profesori, studenţi care se ocupă cu ştiinţele economice şi administraţia publică.
This article describes the importance of the treasury equilibrium through the prism of financial equilibrium flow (incomes-expenses) through treasury system. The authors also describe the significance of the Treasury regarding the maintenance of equilibrium. This article willbe use ful for central and local public authorities, teachers, students dealing with economic sciences and public administration.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 141(9 titl.). Text paral.: lb. rom., engl.
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/jurnalul-nr-1-2011-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/773
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Echilibrul_trezorerial_cercetat_prin_prisma_fluxurilor_financiare.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.