Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/751
Title: Standardizarea în domeniul Biblioteconomiei, Informării şi Documentării: avantaje, probleme şi perspective
Authors: Bordian, Elena
Keywords: standarde
biblioteconomie
informare și documentare
Issue Date: 2017
Publisher: BNRM
Citation: BORDIAN, Elena. Standardizarea în domeniul Biblioteconomiei, Informării şi Documentării: avantaje, probleme şi perspective. In: Magazin Bibliologic. 2017, nr. 1/2. pp. 43-48. ISSN 1857-1476.
Abstract: Articolul reflectă activitatea de standardizare în domeniul informare și documentare, organizațiile și tipurile de documente care reglementează activitatea de standardizare la nivel mondial și național, norme și prevederi pentru procese, produse și servicii în domeniu. Este prezentată structura Comitetului Tehnic nr.1 Biblioteconomie. Informare. Documentare și obiectivele principale pentru activitatea de standardizare în domeniul biblioteconomic, impactul standardelor în funcționarea eficientă a bibliotecilor, adaptarea la cerințele actuale de dezvoltare și modernizare a serviciilor și produselor informaționale oferite utilizatorilor.
The article reflects standardization work in the field of information and documentation; organizations and types of documents regulating the standardization activity at the global and national level; standards and regulations for processes, products and services in the field. The structure of the Technical Committee No.1 in Library Science, Information and Documentation is presented, as well as the main objectives for standardization work in the field of librarianship, impact of standards on the effective functioning of the libraries, their adaptation to actual requirements of development and upgrading of information products and services offered to users.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 48(8 titl.). CZU 006:02
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/751
ISSN: 1857-1476
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Standardizarea_in_domeniul_Biblioteconomiei_Informarii_si_Documentarii_avantaje.pdf735.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.