Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/713
Title: Mortality from external causes of death in the Republic of Moldova
Authors: Pahomii, Irina
Stirba, Vitalie
Keywords: mortalitate
external causes of death
death
deces
cauze externe de deces
внешние причины смерти
смертность
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: PAHOMII, Irina, ŞTÎRBA, Vitalie. Mortality from external causes of death in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2018, nr. 2, pp. 95-103. ISSN 1857-4130.
Abstract: The Republic of Moldova is among the countries with a high mortality from external causes of death, for males being 2.6 times higher than in the Western European countries and 1.5 times higher for females. The purpose of the study is to analyse trends in mortality from external causes of death and to estimate its contribution to the change of life expectancy at birth between 2000-2014 years. The study is based on the Human Cause-of-Death Database and on the residence population data. The results of the research show that mortality due to external causes of death stagnates for both sexes in 2000-2014 years. A higher level of mortality due to external causes of death is specific for men. External causes of death account for 20% of total increase in life expectancy at birth for 2000-2014 period in case of males, for females the impact of external causes is just over 9%. Mortality due to external causes of death is characterized by a much younger structure compared to general mortality. In case of males over 80% of the total deaths for the 15-19 age group are due to external causes of death. The increase of the share of deaths due to external causes is observed in the 20-24 and 25-29 age group. For males, the main five subgroups of external causes are suicide and self-inflicted injuries, other accidents and late effects of accidents, transport accidents, other accidental breathing threats, accidental poisoning with other substances. For females, there are other causes: other accidents and late effects of accidents, other accidental breathing threats, suicide and self-inflicted injuries, transport accidents, assault. Males mortality for different subgroups from external causes of death is four times higher than that observed for females.
Republica Moldova se situează printre țările cu un nivel înalt al mortalității prin cauze externe de deces, pentru bărbați aceasta fiind mai înaltă de 2,6 ori decât în țările Europei de Vest, iar pentru femei de 1,5 ori. Scopul studiului a constituit analiza tendințelor mortalității prin cauze externe de deces și estimarea contribuției acesteia la formarea diferenței în speranța de viață la naștere între anii 2000-2014. Studiul se bazează pe datele din Human Cause-of-Death Database și datele cu privire la populația rezidentă. Rezultatele cercetării demonstrează că mortalitatea prin cauze externe de deces în perioada 2000-2014 stagnează, iar în grupele de vârstă 20-24 și 25-29 ani este înregistrată o creștere a ponderii deceselor prin cauze externe. Un nivel mai înalt al mortalității prin cauze externe de deces este specific pentru bărbați. Cauzele externe de deces explică 20% din creșterea totală a speranței de viață la naștere pentru bărbați și puțin peste 9% pentru femei. Mortalitatea prin cauze externe de deces este caracterizată de o structură mult mai tânără comparativ cu mortalitatea generală. Pentru bărbați peste 80% din decesele înregistrate în grupul de vârstă 15-19 ani revin deceselor prin cauze externe, principalele cinci subgrupuri ale cauzelor externe de deces fiind: suicidul și autovătămări intenționate, alte accidente și efecte întârziate ale accidentelor, accidente de transport, alte accidente afectând respirația, otrăvirea accidentală prin și la expunerea la alte substanțe. Pentru femei se evidențiază alte cauze principale: alte accidente și efecte întârziate ale accidentelor, alte accidente afectând respirația, suicidul și autovătămări intenționate, accidente de transport, agresiune. Mortalitatea bărbaților pentru diferite subgrupuri ale cauzele externe de deces este de patru ori mai mare decât cea observată în cazul femeilor.
Республика Молдова входит в число стран с высоким уровнем смертности от внешних причин, который по сравнению со странами Западной Европы в 2,6 раза выше для мужчин и в 1,5 раза – для женщин. Целью данного исследования является анализ тенденций смертности от внешних причин смерти и оценка ее вклада в изменение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2000-2014 гг. Исследование основано на данных Human Cause-of-Death Database и данных о наличном населении. Результаты исследования показывают, что за 2000-2014 гг. уровень смертности от внешних причин изменился незначительно, а в возрастных группах 20-24 и 25-29 лет наблюдается некоторое увеличение доли смертей от внешних причин. Внешние причины смерти составляют 20% от общего повышения ожидаемой продолжительности жизни при рождении для мужчин и чуть более 9% для женщин за 2000-2014 гг. Смертность от внешних причин характеризуется гораздо более молодой структурой по сравнению с общей смертностью, среди мужчин более 80% всех смертей в возрастной группе 15-19 лет обусловлены внешними причинами смерти. Для мужчин основные пять подгрупп внешних причин составляют самоубийства и преднамеренное самоповреждение, транспортные несчастные случаи, другие несчастные случаи и отсроченные последствия несчастных случаев, другие несчастные случаи с угрозой дыханию, случайное отравление и воздействие другими веществами. Для женщин основные подгруппы причин составляют: другие несчастные случаи и отсроченные последствия несчастных случаев, другие несчастные случаи с угрозой дыханию, самоубийства и преднамеренное самоповреждение, транспортные несчастные случаи, нападения. Смертность мужчин в подгруппах внешних причин смерти в четыре раза выше, чем у женщин.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: pp. 102-103 (17 titl.). JEL Classification: J10, J17, J19. UDC: 314.42(478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/713
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mortality_from_external_causes_of_death_in_the_Republic_of_ Moldova.pdf659.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.