Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/711
Title: Analele Institutului Național de Cercetări Economice
Keywords: economie
finanțe
statistică
demografie
sociologie
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: Analele Institutului Național de Cercetări Economice. Chișinău: INCE, 2018. Editia a IX-a. 123 p. Texte: lb. rom., engl., rusă. Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr. la sfârșitul art. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Analele Institutului Național de Cercetări Economice constituie o culegere anuala de lucrari stiintifice, elaborate în baza rezultatelor investigațiilor institutului din domeniile: economie, finanțe, statistică, demografie și sociologie și este recomandată tuturor celor interesati de problemele socioeconomice și financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenților la specialitățile sus-numite, specialiștilor din domeniile respective etc.
Description: Colegiul de redactie: Alexandru STRATAN (red. șef ), membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat (INCE), Gheorghe ILIADI, doctor habilitat, profesor cercetător (INCE), Tudor BAJURA, doctor habilitat, conferențiar universitar (INCE).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/711
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Analele INCE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anale_ince_editia_9_2018.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.