Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRojco, Anatolii
dc.contributor.authorStremenovscaia, Zoia
dc.contributor.authorIvanov, Svetlana
dc.date.accessioned2019-06-13T12:16:00Z
dc.date.available2019-06-13T12:16:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationROJCO, Anatolii, STREMENOVSCAIA, Zoia, IVANOV, Svetlana. Situaţia actuală a pieţei forței de muncă din Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2018, pp. 61-67. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-4326-6-5
dc.identifier.issn1857-3630
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/704
dc.descriptionAbstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 67 (7 titl.). JEL Classification: J21, J82. UDC: 331.5(478).en_EN
dc.description.abstractThe actuality of this article is determined by the fact that the existing problems in the Republic of Moldova seriously affect the functioning of the labour market. In this context, the purpose of the article is to assess the current situation of the labour market and to identify the most pressing problems in its functioning. Are used the following methods: analogy, comparison, monographic, statistical. The main results of the study are the analysis of the dynamics of the active and employed population and of the activity and employment rate for the period 2013-2017; evaluation of the structure of the employed population by place of residence, sex, level of education, professional status, type of economic activity; the comparative analysis of the employment rate of the population of the Republic of Moldova and of some European countries.en_EN
dc.description.abstractActualitatea prezentului studiu este determinată de faptul că problemele existente în Republica Moldova afectează grav funcţionarea pieţei forţei de muncă. În acest context, scopul studiului constă în evaluarea situaţiei actuale a pieţei forţei de muncă şi identificarea celor mai acute probleme în funcționarea acesteia. Sunt utilizate următoarele metode: analogie, comparație, monografică, statistică. Principalele rezultate ale studiului sunt: analiza dinamicii numărului populaţiei active şi ocupate, precum şi a ratei de activitate şi ocupare pentru perioada anilor 2013-2017; evaluarea structurii populaţiei ocupate după locul de reşedinţă, sex, nivelul de instruire, statut profesional, tipul activităţii economice; analiza comparativă a ratei de ocupare a populaţiei Republicii Moldova şi a unor ţări din Europa.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectpiata fortei de muncaen_EN
dc.subjectpopulatia ocupataen_EN
dc.subjectrata de activitateen_EN
dc.subjectrata de ocupareen_EN
dc.subjectstructura populatiei ocupateen_EN
dc.subjectanaliza comparativaen_EN
dc.subjectlabor marketen_EN
dc.subjecteconomically active populationen_EN
dc.subjectemployed populationen_EN
dc.subjectactivity rateen_EN
dc.subjectemployment rateen_EN
dc.subjectstructure of employed populationen_EN
dc.subjectcomparative analysisen_EN
dc.titleSituaţia actuală a pieţei forței de muncă din Republica Moldovaen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Situatia_actuala_a_pietei_fortei_de_munca_din_Republica_Moldova.pdf424.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.