Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/704
Title: Situaţia actuală a pieţei forței de muncă din Republica Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Stremenovscaia, Zoia
Ivanov, Svetlana
Keywords: piata fortei de munca
populatia ocupata
rata de activitate
rata de ocupare
structura populatiei ocupate
analiza comparativa
labor market
economically active population
employed population
activity rate
employment rate
structure of employed population
comparative analysis
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, STREMENOVSCAIA, Zoia, IVANOV, Svetlana. Situaţia actuală a pieţei forței de muncă din Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2018, pp. 61-67. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: The actuality of this article is determined by the fact that the existing problems in the Republic of Moldova seriously affect the functioning of the labour market. In this context, the purpose of the article is to assess the current situation of the labour market and to identify the most pressing problems in its functioning. Are used the following methods: analogy, comparison, monographic, statistical. The main results of the study are the analysis of the dynamics of the active and employed population and of the activity and employment rate for the period 2013-2017; evaluation of the structure of the employed population by place of residence, sex, level of education, professional status, type of economic activity; the comparative analysis of the employment rate of the population of the Republic of Moldova and of some European countries.
Actualitatea prezentului studiu este determinată de faptul că problemele existente în Republica Moldova afectează grav funcţionarea pieţei forţei de muncă. În acest context, scopul studiului constă în evaluarea situaţiei actuale a pieţei forţei de muncă şi identificarea celor mai acute probleme în funcționarea acesteia. Sunt utilizate următoarele metode: analogie, comparație, monografică, statistică. Principalele rezultate ale studiului sunt: analiza dinamicii numărului populaţiei active şi ocupate, precum şi a ratei de activitate şi ocupare pentru perioada anilor 2013-2017; evaluarea structurii populaţiei ocupate după locul de reşedinţă, sex, nivelul de instruire, statut profesional, tipul activităţii economice; analiza comparativă a ratei de ocupare a populaţiei Republicii Moldova şi a unor ţări din Europa.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 67 (7 titl.). JEL Classification: J21, J82. UDC: 331.5(478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/704
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Situatia_actuala_a_pietei_fortei_de_munca_din_Republica_Moldova.pdf424.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.