Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/700
Title: Cererea pentru turismul fluvial în Uniunea Europeană: prognoze
Authors: Bețivu, Danaia
Colesnic, Olga
Keywords: river tourism
river cruises
river trips
tourism demand
forecasts
turism fluvial
croaziere fluviale
excursii fluviale
cerere turistică
prognoze
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: BEȚIVU, Danaia, COLESNIC, Olga (2018). Cererea pentru turismul fluvial în Uniunea Europeană: prognoze. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2018, ediția a IX-a, pp. 18-23. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: After the decline of the trade and transport function, many European rivers have been abandoned. In the late 1940s, the British rivers and channels and the Canal du Midi takes on a new tourism function. The tourist valorization phenomenon extends to several European countries, especially on the Rhine-Danube axis, in the 1980s and 1990s, standing out an alternative form of tourism – tourism river. The tourist attractiveness given by tourism demand is essential in the development of any form of tourism. This article aims to study the demand for river tourism in the European Union and calculate forecasts. Data and methods. The study is based on the data of the CCNR (Central European Commission for the Navigation of the Rhine), Viadonau, VNF (Voies navigables de France) yearbooks, the studies commissioned by the European Parliament on cycling in the EU, the Giaccardi & Associates, British Waterways and IG Rivercruises studies. We'll use the Maximum Probability Method (MLE) to calculate the forecasts. The results of the study show that river tourism demand is concentrated in the Western Europe. The main activities of EU river tourism are the river cruises and trips. The calculated forecasts show that the river cruises demand will increase over the next 5 years in the classical destinations and the river trips demand will have a steady evolution.
După declinul funcției comerciale și de transport, multe din râurile europene au fost abandonate. La sfârșitul anilor 1940, râurile și canalele britanice și Canalul de Midi capătă o nouă funcție turistică. Fenomenul de valorificare turistică se extinde în mai multe țări europene, în special pe axa Rin – Dunăre, în anii 1980-1990, afirmându-se o formă alternativă de turism – turismul fluvial. Atractivitatea turistică dată de cererea turistică este esențială în dezvoltarea oricărei forme de turism. Scopul acestui studiu este investigarea cererii pentru turismul fluvial din Uniunea Europeană și calcularea prognozelor. Studiul se bazează pe datele anuarelor statistice ale CCNR (Central Commission for the Navigation of the Rhine), Viadonau, VNF (Voies navigables de la France), studiile comandate de Parlamentul European privind ciclismul în UE, studiile efectuate de Giaccardi & Associates, British Waterways și IG Rivercruises. Pentru calcularea prognozelor a fost folosită metoda de probabilitate maximă (MLE). Rezultatele studiului arată că cererea pentru activitățile turismului fluvial este concentrată în Europa Occidentală. Principalele activități pe care rezidă turismul fluvial în UE sunt croazierele și excursiile fluviale. Prognozele calculate arată că în destinațiile clasice cererea pentru croazierele fluviale va crește în următorii 5 ani, iar cererea pentru excursiile fluviale va avea o evoluție stabilă.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: pp. 22- 23 (12 titl.). JEL Classification: L83, L9. UDC: 338.48(4).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/700
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cererea_pentru_turismul_fluvial_in_Uniunea_Europeana_prognoze.pdf519.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.