Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/699
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBajura, Tudor-
dc.contributor.authorGandacova, Svetlana-
dc.date.accessioned2019-06-13T05:51:35Z-
dc.date.available2019-06-13T05:51:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBAJURA, Tudor, GANDACOVA, Svetlana (2018). Capacitatea de cumpărare – inicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului rural. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2018, ediția a IX-a, pp. 8-12. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-4326-6-5-
dc.identifier.issn1857-3630-
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/699-
dc.descriptionAbstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 12 (4 titl.). JEL Classification: Q18, R13, R23. UDC: 338.43.en_EN
dc.description.abstractThe purchasing power of the local population is a basic factor regarding the evaluation of economic development (both-level and rate) of the country. In terms of market economy beside of salary incomes, citizens have the legitimate right to benefit from other forms of income, such as: leasing of property (lots of agricultural land, apartments, means of transport etc.); social assistance (pensions unemployment benefits etc.); bank deposits, etc. However, according to the carried out investigations, a large part of the villagers in the Republic of Moldova have monthly average income below the minimum subsistence level. Due to the lack of jobs, hundreds of thousands of rural citizens can not be employed and are not paid. All these citizens, being able to work, do not receive pensions. Taking into account, that unemployment benefits receive only 4.4 percent of those looking for jobs, the overwhelming majority of the unemployed in rural areas are also deprived of this source of life. Researching purchasing capacity or payment power of local citizens for products and/or services is a major problem for all countries of the world, but primarily – for developing countries, including Moldova. The aim of the paper is to establish the absolute and relative dimensions of purchasing power for the inhabitants of the rural area of the Republic of Moldova at the current stage of reforming the national economy. The main methodological approaches to research on purchasing power are based on quantitative and qualitative data analysis, statistical processing of information, comparison, empirical observations, scientific documentation, etc.en_EN
dc.description.abstractCapacitatea de cumpărare a populaţiei constituie un factor de bază privind ritmurile de dezvoltare economică a ţării. În condiţiile economiei de piaţă, alături de veniturile salariale, cetăţenii au dreptul legitim de a beneficia şi de alte forme de venituri, precum: darea în arendă a averii (loturi de teren agricol, apartamente, mijloace de transport etc.); asistenţă socială (pensii, ajutor de şomaj etc.); depozite bancare etc. Cu toate acestea, după cum arată investigaţiile efectuate, o mare parte a locuitorilor satelor în Republica Moldova au venituri medii lunare sub nivelul minim de existenţă. Din cauza lipsei locurilor de muncă, sute de mii de cetăţeni din spaţiul rural cu vârsta înainte de pensionare nu pot fi angajaţi în câmpul muncii şi nu sunt salarizaţi. Tot aceşti cetăţeni, fiind la vârsta aptă de muncă, nu primesc pensii. Deoarece ajutor de şomaj primesc doar 4,4 la sută din cei care sunt în căutarea locurilor de muncă, majoritatea covârşitoare a şomerilor din spaţiul rural la fel sunt lipsiţi şi de această sursă de existenţă. Cercetarea problemei capacităţii de cumpărare sau puterii de cumpărare pentru produse şi/sau servicii constituie o problemă majoră pentru toate ţările lumii, dar, în primul rând, pentru ţările în curs de dezvoltare, inclusiv, pentru Republica Moldova. Scopul studiului îl constituie stabilirea dimensiunilor absolute şi relative ale capacităţilor de cumpărare pentru locuitorii spaţiului rural al Republicii Moldova la etapa actuală de reformare a economiei naţionale. Abordările metodice principale de cercetare a temei privind capacităţile de cumpărare sunt bazate pe analiza cantitativă şi calitativă a datelor, prelucrarea statistică a informaţiei, comparaţia, observaţii empirice, documentarea ştiinţifică etc.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherComplexul Editorial al INCEen_EN
dc.subjectpurchasing poweren_EN
dc.subjectwage incomeen_EN
dc.subjectsources of incomeen_EN
dc.subjecteconomic developmenten_EN
dc.subjectunemploymenten_EN
dc.subjectunemployment benefitsen_EN
dc.subjectsubsistenceen_EN
dc.subjectjobsen_EN
dc.subjectrural areaen_EN
dc.subjectcapacitate de cumpărareen_EN
dc.subjectvenituri salarialeen_EN
dc.subjectsurse de veniten_EN
dc.subjectdezvoltare economicăen_EN
dc.subjectşomajen_EN
dc.subjectindemnizaţii de şomajen_EN
dc.subjectminimum de existenţăen_EN
dc.subjectlocuri de muncăen_EN
dc.subjectspaţiu ruralen_EN
dc.titleCapacitatea de cumpărare – inicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului ruralen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Capacitatea_de_cumparare_indicatorul_principal_de_piata_privind_evaluarea_nivelului.pdf283.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.