Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/695
Title: Analele Institutului Național de Cercetări Economice
Keywords: economie
finanţe
demografie
sociologie
statistică
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: Analele Institutului Național de Cercetări Economice. Chișinău: INCE, 2015. Editia a VI-a, nr. 2. 106 p. Texte: lb. rom., engl., rusă. Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr. la sfârșitul art. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Analele INCE are statut de publicaţie ştiinţifică de profil, categoria „C” (Decizia Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Hotărârea nr. 15 din 29 ianuarie 2015). Revista este elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor institutului din domeniile: economie, finanţe, statistic, demografie şi sociologie şi recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.
Description: Colegiul de redactie: Alexandru STRATAN (red. șef ), doctor habilitat, profesor universitar (INCE), Gheorghe ILIADI, doctor habilitat, profesor cercetător (INCE), Tudor BAJURA, doctor habilitat, conferențiar universitar (INCE).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/695
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Analele INCE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anale_ince_editia_6_nr_2_2015.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.