Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/691
Title: Analele Institutului de Economie, Finanțe și Statistică
Keywords: economie
finanţe
statistică
sociologie
Issue Date: 2012
Publisher: Complexul Editorial al IEFS
Citation: Analele Institutului de Economie, Finanțe și Statistică. Chișinău: IEFS, 2012. Editia a II-a. 187 p. Texte: lb. rom., engl., rusă. Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr. la sfarsitul art. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Analele IEFS constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.
Description: Colegiul de redactie: Alexandru STRATAN (red. șef ), doctor habilitat, conferentiar universitar (IEFS), Gheorghe ILIADI, doctor habilitat, profesor cercetator (IEFS), Tudor BAJURA, doctor habilitat, conferentiar universitar (IEFS).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/691
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Analele INCE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anale-iefs-editia-2-2012.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.