Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/685
Title: Experiența internațională cu privire la situația mamelor singure cu copii
Authors: Moscalu, Olga
Keywords: mamă singură
copil
familie
tată
ajutor social
societate
lone mother
child
family
father
social help
society
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MOSCALU, Olga (2018). Experiența internațională cu privire la situația mamelor singure cu copii. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 300-302. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: Fenomenul mamelor singure sau al familiei monoparentale constituie un subiect actual şi regretabil pentru societatea noastră. Fenomen răspândit atât la nivel global, cât şi naţional, monoparentalitatea este din ce în ce mai des întâlnită. A fi mamă singură înseamnă o permanentă luptă spirituală și o luptă pentru supraviețuire financiară. În cazul în care o femeie are un copil, atunci nu mai este singur! Cu toate acestea, statutul de mamă singură îl are astăzi o mulțime de femei. În Republica Moldova situația familiilor monoparentale sau a mamelor singure este foarte dificilă, fiind împovărată cu un șir de probleme sociale și financiare ce se reflectă negativ asupra dezvoltării funcționării familiei ca institut social fundamental, cât și a dezvoltării armonioase a copiilor.
The phenomenon of lone mothers or monoparental families is a current and regrettable topic for our society. A phenomenon spread both at global and national level, monoparentality is more and more common. Being a lone mother means a permanent spiritual struggle and a struggle for financial survival. If a woman has a child then he is not alone! Nevertheless, the status of lone mother is being had by a lot of women today. In the Republic of Moldova the situation of monoparental families or lone mothers is very difficult, being burdened by a series of social and financial problems that negatively affect the development of family functioning as a fundamental social institute, as well as the harmonious development of children.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 302 (3 titl.). JEL Classification: I3, J12, J13.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/685
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Experienta_internationala_cu_privire_la_situatia_mamelor_singure_cu_copii.pdf390.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.