Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/684
Title: Legal restrictions for women on labour market in ex-USSR countries in the context of fostering gender equality
Authors: Colesnicova, Tatiana
Ciobanu, Mihail
Keywords: gender equality
legal restrictions
labour market
international experience
postsovietic countries
egalitatea de gen
restrictii legale
piata muncii
experienta internationala
tarile ex-URSS
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: COLESNICOVA, Tatiana, CIOBANU, Mihail. Legal restrictions for women on labour market in ex-USSR countries in the context of fostering gender equality. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 295-299. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: In this paper is analyzed the current situation of the main legal restrictions to labour market for women in ex-USSR countries that directly impact gender equality. The actuality of this topic stems from the fact that promoting gender equality and empowerment of women is one of millennium goals of UN established in 2000, an objective that had to be attained in 2015. Now, after nearly two decades have passed it would be useful to see the degree of attainment of this goal in postsovietic countries. The purpose of the paper is to see the actual state of the promotion of gender equality and its particularities in the ex-USSR countries. In the paper the following methods of scientific research were used: analysis, synthesis and comparison. The results have shown that there are still many legal restrictions for women on labour market in ex-USSR countries and they still have a long way on the path to gender equality, even though Baltic states are ahead.
În acest articol este analizată situația actuală a principalelor restricții legale pe piața muncii pentru femeile din țările fostei URSS, care au impact direct asupra egalității de gen. Actualitatea acestui subiect se datorează faptului că promovarea egalității de gen și a împuternicirii femeilor este unul dintre obiectivele mileniului ale ONU stabilite în 2000, obiectiv care trebuia să fie atins în 2015. Acum, după ce aproape două decenii au trecut, ar fi util de a vedea gradul de atingere a acestui obiectiv în țările postsovietice. Scopul lucrării este de a vedea stadiul actual al promovării egalității de gen și a particularităților sale în țările fostei URSS. În lucrare au fost utilizate următoarele metode de cercetare științifică: analiză, sinteză și comparație. Rezultatele au arătat că există încă numeroase restricții legale pentru femeile aflate pe piața muncii din țările fostei URSS și că încă mai au un drum lung spre egalitatea de gen, chiar dacă statele baltice sunt înainte.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 299 (3 titl.). JEL Classification: J16, J08, J83.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/684
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.