Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/683
Title: Bajura Fiodor: Profesor. Savant. Inventator
Authors: Dalinitchi, Nionila
Catana, Angelina
Pelepciuc, Diana
Keywords: biobibliografie
Bajura Fiodor
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: DALINIŢCHI, Nionila, CATANA, Angelina, PELEPCIUC, Diana (2018). Bajura Fiodor: Profesor. Savant. Inventator: biobibliografie. Chisinau : INCE, 2018. 212 p. ISBN 978-9975-3202-6-9.
Abstract: Studiul biobibliografic „Fiodor Bajura – profesor, savant, inventator” reliefează viața și activitatea științifică și didactică a Dlui F. Bajura, care reprezintă numeroase studii și cercetări, rezultatele cărora sunt prezente în monografii, articole, ghiduri, lucrări didactice, ș.a. Limba de comunicare academică este diferită. Lucrarea include publicațiile autorului în limbile româna, rusă și engleză, fapt ce demonstrează inteligența și orizontul vast în căutarea adevărului științific. Lucrările semnate de către domnul Dr. hab. F. Bajura sunt recunoscute de întreaga comunitate științifică și au devenit o sursă indispensabilă de referință pentru autoritățile publice centrale și locale, pentru cercetători și studenți, specialiști în domeniul economiei agroalimentare și dezvoltării rurale. Cercetările fundamentale și aplicative răspund necesităților timpului și argumentează științific diferite aspecte în evoluția sectorului agricol autohton. Cunoștințele și bogată experiența de viață acumulată pe parcursul anilor sunt transmise tinerei generații de studenți și cercetători, asigurand o continuitate demnă de urmat. Selectarea lucrarilor a fost realizata in baza colecțiilor Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice, Bibliotecii Științifice a Universitații Agrare de Stat din Moldova, arhivei personale, platformelor științifice on-line in care autorul deține numeroase publicații in acces deschis. Limitele cronologice de selectare a informației au cuprins perioada anilor 1979-2017. Studiul bibliografic inregistreaza 522 de publicații semnate de autor sub prenumele Fiodor sau Tudor Bajura și este structurat in șase capitole, care elucideaza intreaga activitate științifica a dlui profesor.
Description: Bordian Elena, coordonator de editie; Gorceag Silvia, redactare tehnică.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/683
ISBN: 978-9975-3202-6-9
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiodor_Bajura–profesor_savant_inventator.pdf4.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.