Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/681
Title: Иммиграция в Республику Молдова: реинтеграционный аспект
Authors: Guslicova, Natalia
Keywords: migrație
imigrație
reintegrare
modele de reintegrare
repatriere
politica de imigrare
migration
immigration
reintegration
reintegration models
return migration
repatriation
immigration policy
миграция
иммиграция
реинтеграция
модели реинтеграции
возвратная миграция
репатриация
иммиграционная политика
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: ГУСЛИКОВА, Наталья (2018). Иммиграция в Республику Молдова: реинтеграционный аспект. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 282-287. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: Actualitatea articolului este confirmată de necesitatea de a monitoriza factorii care afectează procesele de migrație în Republica Moldova. Scopul articolului este de a lua în considerare câteva modele de reintegrare, precum și experiența străină în abordarea problemelor legate de migrația de întoarcere. Procedând astfel, s-au folosit metodele de analiză logică și statistică. Rezultatele lucrării constau în concluziile și propunerile de măsuri care ar putea fi puse în aplicare de către Guvern și a altor părți interesate, în vederea facilitării reintegrării lucrătorilor migranți în Republica Moldova.
The relevance of the article is confirmed by the need to monitor the factors affecting the migration processes in the Republic of Moldova. The purpose of the article is to consider some models of reintegration, as well as foreign experience in dealing with issues related to return migration. The methods of logical and statistical analysis were used. The goal of the work consist of conclusions and proposals on measures that can be implemented by the government and other stakeholders in order to facilitate the reintegration of labor migrants into the Republic of Moldova.
Актуальность статьи подтверждается необходимостью мониторинга факторов, влияющих на процесы миграции в Республике Молдова. Цель статьи заключается в рассмотрении некоторых моделей реинтеграции, а также зарубежный опыт в решении вопросов, касающихся возвратной миграции. При этом были использованы методы логического и статистического анализа. Результаты работы состоят в выводах и предложениях по мерам, которые могут быть осуществлены правительством и другими заинтересованными сторонами в целях содействия реинтеграции трудовых мигрантов в Республику Молдова.
Description: Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr.: p. 287 (5 titl.). JEL Classification: J15, J61.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/681
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.