Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/679
Title: Методы борьбы с безработицей в США и некоторых странах СНГ
Authors: Percinschi, Natalia
Keywords: безработица
безработные
самозанятость
Россия
США
unemployment
unemployed
self-employment
Russia
USA
șomaj
șomeri
autoocupare
Rusia
SUA
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: ПЕРЧИНСКАЯ, Наталья (2018). Методы борьбы с безработицей в США и некоторых странах СНГ. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 268-273. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: В статье анализируется опыт борьбы с безработицей в США, России и других странах СНГ. Раскрывается государственная защита населения в условиях безработицы, основные направления предпринимательской деятельности для безработных.
The article analyzes the experience of combating unemployment in the US, Russia and other CIS countries. The state protection of the population in conditions of unemployment, the basic directions of entrepreneurial activity for the unemployed are disclosed.
Articolul analizează experiența de combatere a șomajului în SUA, Rusia și alte țări CSI. Se prezintă situația protecției populației în condiții de șomaj, direcțiile de bază ale activității antreprenoriale pentru șomeri.
Description: Abstract în lb. rusă, engl., rom. Bibliogr.: p. 273 (10 titl.). JEL Classification: J64, J65.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/679
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.