Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/678
Title: Impactul diminuării discriminării de gen asupra creşterii sustenabile în Republica Moldova
Authors: Colesnicova, Tatiana
Naval, Elvira
Keywords: funcția de producție
proces de producție
problema optimizării
forță de muncă
bărbați
femei
şomaj
inegalitatea de gen
production function
production process
optimization problem
workforce
men
women
unemployment
gender inequality
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: COLESNICOVA, Tatiana, NAVAL, Elvira (2018). Impactul diminuării discriminării de gen asupra creşterii sustenabile în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 232-235. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: The main goal of this article is referred to evaluating of a production function depending of two factors of production: capital and labor, labor being separated into man and woman involved in production processes. Optimization problem was formulated and solved. It is necessary to maximize Gross Domestic Product supposed to labor restriction.
Scopul principal al acestui articol se referă la evaluarea unei funcții de producție în funcție de doi factori de producție: capital și muncă, munca fiind separată în bărbați și femei implicați în procesele de producție. Problema de optimizare a fost formulată și rezolvată. Este necesar să se maximizeze Produsul Intern Brut, supus restricției muncii.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 235 (12 titl.). JEL Classification: C6, J7, J16, O4.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/678
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Impactul_diminuarii_discriminarii_de_gen_asupra_cresterii_sustenabile_in_Republica_Moldova.pdf437.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.