Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/677
Title: The importance of medical insurance and social security for Ukrainian labor migrants in Poland
Authors: Koshulko, Oksana
Gribincea, Corina
Keywords: ukrainian labor migrants
Poland
racial discrimination
xenophobic behaviors
social security
migranții de muncă ucraineni
Polonia
discriminare rasială
comportamente xenofobe
securitatea socială
protecţie socială
social security
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: KOSHULKO, Oksana, GRIBINCEA, Corina (2018). The importance of medical insurance and social security for Ukrainian labor migrants in Poland. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp.169-172. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: This article demonstrates the need for medical insurance and social protection for Ukrainian labor migrants in Poland, including cases of disability and pregnancy of Ukrainian labor migrants. It also highlights racial discrimination and xenophobic behavior towards Ukrainians in Poland during 2017-2018. Data for analysis has been taken from publicly available Polish data sources, such as Gazeta.pl, Gazeta Olsztyńska, Wyborcza.pl, Fakt.pl, SputnikNews, SuperЕxpress.pl, the Polish Radio External Service (Polskie Radio S.A.), Telewizja Polska S.A., Grupa ZPR Media, Dispatch News Desk (DND), Gazeta Wrocławska, Supermedia, Finanse etc. The article covers the following topics: what prospective migrants need to know before they emigrate to Poland, problems experienced by Ukrainians in Poland during 2017-2018, details of racial discrimination that has occurred and the difficulties some Ukrainian labor migrants in Poland have experienced in obtaining residence permits. The article aims to show the problems for Ukrainian labor migrants who have neither social protection nor medical insurance. It also cites the racial discrimination and xenophobia shown towards Ukrainians in Poland during 2017-2018. The methodology consisted of research to compare the experiences in cases of disability and pregnancy among Ukrainians. It also highlights cases of racial discrimination and xenophobia met by labor migrants in Poland and uses qualitative data analysis methods.The article reaches the conclusion that the Polish State and Polish employers are interested in Ukrainian labor migrants as a means of maintaining the level of the Polish economy at 4% increase of the Gross domestic product (GDP) every year. However, the question “Why do Ukrainian labor migrants still have great problems in obtaining residence permits and social security in Poland?” remains unanswered.
Acest articol demonstrează necesitatea asigurării medicale și a protecției sociale pentru migranții ucraineni care muncesc în Polonia, incluzând cazurile de invaliditate și sarcină a migranților de muncă din Ucraina. De asemenea, ia în considerare discriminarea rasială și comportamentul xenofob față de ucraineni în Polonia în perioada 2017-2018. Datele pentru analiză au fost preluate din surse de date poloneze disponibile în mod public, cum ar fi Gazeta.pl, Gazeta Olsztyńska, Wyborcza.pl, Fakt.pl, SputnikNews, SuperExpress.pl, Polish Radio External Service (Polskie Radio S.A.), Telewizja Polska S.A., Grupa ZPR Media, Dispatch News Desk (DND), Gazeta Wrocławska, Supermedia, Finanse etc. Articolul cuprinde următoarele subiecte: ce trebuie să știe migranții potențiali înainte de a emigra în Polonia, problemele cu care se confruntă ucrainenii în Polonia în perioada 2017-2018, detaliile discriminării rasiale care au avut loc și dificultățile întâmpinate de unii migranți de muncă ucraineni în Polonia în obținerea permiselor de ședere. Articolul urmărește să arate problemele migranților de muncă ucraineni care nu au nici protecție socială, nici asigurare medicală. Se evidențiază, de asemenea, discriminarea rasială și xenofobia față de ucraineni în Polonia în perioada 2017-2018. Metodologia a constat în cercetarea pentru a compara experiențele în caz de dizabilitate și sarcină în rândul ucrainenilor. De asemenea, se subliniază cazurile de discriminare rasială și xenofobie întâlnite de migranții de muncă în Polonia și se utilizează metode calitative de analiză a datelor. Articolul concluzionează că statul polonez și angajatorii polonezi sunt interesați de migranții de muncă ucraineni ca mijloc de menținere a nivelului economiei poloneze la o creștere de 4% a produsului intern brut (PIB) în fiecare an. Cu toate acestea, întrebarea "De ce migranții de muncă ucraineni continuă să aibă probleme mari în obținerea permiselor de ședere și asigurărilor sociale în Polonia?" rămâne fără răspuns.
Description: Abstract în lb. engl, rom. Bibliogr.: p. 172 (25 titl.). JEL Classification: F2, F22, J6, J61, R2, R23.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/677
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.