Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/676
Title: Specificul impozitării microîntreprinderilor
Authors: Tirlea, Mariana Rodica
Birca, Iulita
Keywords: tax
basis of calculation
quota
due amount
payment
payment deadline
microîntreprindere
impozit
impozit pe venit
cotă
sumă datorată
plată
termen de plată
income tax
micro-enterprise
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: TIRLEA, Mariana Rodica, BIRCA, Iulita. Specificul impozitării microîntreprinderilor. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 145-151. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: The tax on micro enterprises' incomes is a mandatory tax for Romanian legal persons, which, according to the legislation in force, fall into the category of micro-enterprises. Income tax for micro-enterprises is a sum of money, due to the state budget by micro-enterprises, being a definitive, mandatory and non-refundable contribution. This contribution shall be determined according to the legislation in force for legal persons who, under the conditions stipulated by the law, realize incomes as a result of the activities carried out and related to the conditions of the Article 48 of the Tax Code for compliance with the income level conditions. The tax on micro enterprises' incomes falls under the direct tax category and is paid to the state budget at the time stipulated by law.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este un impozit obligatoriu pentru persoanele române juridice care, potrivit legislaţiei în vigoare, se încadrează în categoria microîntreprinderi. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor reprezintă o sumă de bani, datorată bugetului de stat de către microîntreprinderi, de natura unei contribuţii definitive, obligatorii şi cu titlul nerambursabil. Aceastǎ contribuţie se stabileşte potrivit legislaţiei în vigoare pentru persoane juridice care realizează în condiţiile prevăzute de lege venituri ca rezultat al activităților desfăşurate şi raportat la condiţiile din Codul fiscal articolul 48 pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se încadrează la categoria impozite directe şi se plăteşte la bugetul de stat la termenele prevăzute de lege.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 151 (9 titl.). JEL Classification: P42, H20, H21, H29.
URI: 978-9975-3202-9-0
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/676
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specificul_impozitarii_microintreprinderilor.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.