Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/663
Title: Situaţia pe piaţa autohtonă şi competitivitatea bunurilor
Authors: Gutium, Tatiana
Keywords: piața autohtonă
comerțul interior de bunuri
valoarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul
competitivitatea bunurilor
avantaje
dezavantaje
internal market
domestic trade of goods
volume of retail trade turnover
competitiveness of goods
advantages
disadvantages
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: GUTIUM, Tatiana (2018). Situaţia pe piaţa autohtonă şi competitivitatea bunurilor. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. I, pp. 133-139. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Abstract: Republica Moldova este o economie deschisă cu un grad înalt de deschidere a pieței interne pentru bunurile importate. Cu toate că Moldova este o țară agrară, care nu deține așa ramuri ca metalurgia, industria constructoare de mașini, totuși, bunurile de import predomină nu numai pe piața bunurilor industriale, dar și pe piața produselor agroalimentare. Cu cât ponderea bunurilor autohtone pe piața internă este mai mică, cu atât va fi mai mică cifra de afaceri a agenților economici autohtoni și nivelul Produsului Intern Brut. Cota bunurilor autohtone pe piața internă depinde de competitivitatea lor. Prin urmare, este actuală studierea tandemului dintre piața internă și competitivitatea bunurilor autohtone. Scopul propus al cercetării este analiza comerțului intern și estimarea competitivității bunurilor autohtone. În procesul de cercetare sunt utilizate metodele teoretice și metodele empirice. Rezultatul cercetării este elaborarea măsurilor pentru majorarea atât a competitivității bunurilor, cât și pentru sporirea cotei bunurilor autohtone pe piața internă.
The Republic of Moldova is an open economy with a high degree of openness of the internal market for imported goods. Although Moldova is an agrarian country, which does not have such branches as metallurgy, machinery industry, however imported goods predominate not only in the industrial goods market but also on the foodstuff products market. The lower the share of indigenous goods in the internal market, the lower will be the turnover of domestic economic agents and the level of Gross Domestic Product. The share of indigenous goods in the domestic market depends on their competitiveness. Therefore, it is relevant to study the tandem between the internal market and the competitiveness of indigenous goods. The proposed goal of the research is to analyze domestic trade and estimate the competitiveness of indigenous goods. The theoretical and empirical methods are used in the research. The result of the research is the elaboration of measures to increase both the competitiveness of goods and the share of indigenous goods on the domestic market.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 139 (9 titl.). JEL Classification: L81, Q02, M31.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/663
ISBN: 978-9975-3202-8-3
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Situatia_pe_piata_autohtona_si_competitivitatea_bunurilor.pdf634.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.