Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/646
Title: Elaborarea sistemului informatic pentru acordarea serviciilor agenţiei de turism
Authors: Lazarenco, Veronica
Keywords: sistem informatic
tehnici
interfață grafică
obiect grafic
turism
potenţial turistic
information system
techniques
graphical user interface
object graphic
tourism
touristic potential
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: LAZARENCO, Veronica (2016). Elaborarea sistemului informatic pentru acordarea serviciilor agenţiei de turism. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. 1, pp. 297-301. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Abstract: Lucrarea ştiinţifică este dedicată elaborării unui sistem informatic pentru acordarea serviciilor agenţiei de turism, care v-a fi implementat în Agenţia Turismului a Republicii Moldova. Pentru realizarea sistemului informatic în cadrul întreprinderii s-au studiat normele metodologice care stabilesc mecanismul şi criteriile de evaluare a unităţilor administrativ-teritoriale în continuare (UAT) referitor la deţinerea potenţialului turistic inclus în Sistemul Informaţional Autorizat „Registrul Turismului” precum şi cadrul natural neinclus în ariile naturale protejate de stat, care este prevăzut în prezentele Norme metodologice. Aceasta metodologie determină algoritmul de evaluare al potenţialului turistic în baza unui model matematic cu identificarea baremului pentru fiecare categorie de resursă turistică inclusă în Sistemul Informaţional Autorizat „Registrul Turismului”. Evaluarea UAT referitor la deţinerea potenţialului turistic are drept scop determinarea nivelului de atractivitate turistică a acestora.
This scientific work aims to develop an information system, providing services for the travel agency, which will be implemented by the Tourism Agency of the Republic of Moldova. In order to realize the information system, within the enterprise, they were studied the methodological norms which establish the mechanism and evaluation criterias of the administrative-territorial units (ATU), regarding the touristic potential included in the Authorized Information System "Registry of Tourism”, as well as the natural areas that are not protected by the government, stipulated in present methodological norms. This methodology determines the tourism potential evaluation algorithm based on a mathematical model, with the identification of the scale for each category of tourist resources included in the Authorized Information System "Registry of Tourism". The ATU evaluation regarding the touristic potential aims to determine their level of touristic attractiveness.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 301 (8 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/646
ISBN: 978-9975-4453-9-9
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elaborarea_sistemului_informatic_pentru_acordarea_serviciilor_agentiei_de_turism.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.